Biobanc IGTP-HUGTP

Vols ser donant?

Sabies que un cop feta una extracció de sang o una intervenció quirúrgica, hi ha material que es rebutja però que podria ser molt útil?

Contacta amb el Biobanc per conèixer com pots ajudar a la recerca a través d'un petit gest biobanc(ELIMINAR)@igtp.cat

Què fa el Biobanc

A l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, igual que a la majoria d'hospitals, a més de la tasca assistencial, es realitza investigació.

El material biològic donat passarà a formar part del banc de mostres biològiques de l'hospital, anomenat Biobanc IGTP-HUGTP. Un biobanc és un centre de conservació de mostres de sang, teixits, ADN i altres derivats, que representen un instrument indispensable per la investigació de malalties, que permet avançar en el desenvolupament de noves teràpies, tractaments i diagnòstics. El banc on aniran les seves mostres està situat a la Carretera de Canyet s/n de Badalona, està degudament autoritzat i compleix les garanties de qualitat i seguretat que exigeixen les lleis vigents.

Qualsevol estudi d'investigació per al qual se sol·liciti la utilització d'aquestes dades o mostres, haurà de ser aprovat sempre pel Comitè d'Ètica adscrit al Biobanc, que vetlla perquè els investigadors desenvolupin els seus estudis seguint sempre les més estrictes normes ètiques i legals, i també per un Comitè Científic amb experiència en recerca biomèdica.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, així com obtenir informació sobre l'ús de les seves mostres dirigint-se a la persona responsable del fitxer del biobanc:

Edurne Pedrosa
Responsable del fitxer del Biobanc IGTP-HUGTP
IGTP Edifici Muntanya
Carretera de Can Ruti. Camí de les Escoles s/n
08916, Badalona. España

Tel directe: (+34) 93 557 2831
Recepció (+34) 93 497 8655
biobanc(ELIMINAR)@igtp.cat

Full d'informació i el consentiment informat sobre la donació de material biològic