Biobanc IGTP-HUGTP

Actualment el Biobanc posa a disposició de la comunitat científica les col·leccions i serveis seguents:

Col·leccions

 • Neoplàsies
 • Malalties neurològiques i neurodegeneratives
 • Malaties respiratòries (asma, SAOS, EPOC, Grip A)
 • Cardiovasculars (arteriopatia perifèrica, insuficiència cardíaca)
 • Malalties rares o poc freqüents
 • Dermatològiques (psoriasis)
 • Digestives (malaltia de Crohn)
 • Diabetis
 • Alteracions del metabolisme mineral en el trasplantat renal a Catalunya
 • Transplantament renal
 • Infecció per HIV
 • Pediàtriques (trastorns de l'espectre autista, diabetis)
 • Obesitat
 • Colelitiasi
 • Esclerosi múltiple
 • Addiccions (a substàncies tòxiques, consum de risc d'alcohol)
 • Població control (sana)

I col·laborem en el reclutament i processament de mostres amb altres centres o biobancs:

Biobanc Pulmonar del CIBERES (Mallorca)
Biobanc de Teixit Adipós de l'HUJ23 (Tarragona)
Red de Trastornos Adictivos (Alacant)
Biobanc IDIBELL (Barcelona)
Biobanc Europeu de Nefrectomía (ENBiBA)
Centres d'Atenció Primària (zona Metropolitana Nord i Maresme)
Centres d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (Badalona)

Serveis Tècnics

El Biobanc, a més d'oferir mostres per recerca biomèdica, és un plataforma científico-tècnica on es poden sol·licitar els serveis relacionats amb la col·lecció, manipulació i processament de mostres biològiques; l'assessorament en la gestió i metodologia d'aquestes, així com els termes de caràcter ètic i legal associats.

 • Agrupació de col·leccions de mostres i recursos existents
 • Sol·licitud de mostres
 • Gestió de sol·licituds de dipòsits de mostres
 • Coordinació entre diferents Institucions i Biobancs nacionals i internacionals per l'harmonització de processos i reclutament de mostres
 • Emmagatzematge de mostres sota diferents condicions i formats de conservació: Temperatura ambient, +4ºC, -20ºC, -80ºC i -196ºC
 • Processament de mostres
 • Extracció d'àcids nucleics (ADN i ARN) a partir de diversos tipus de mostres
  • Sang total
  • saliva
  • Teixit
  • Cultius cel·lular
  • Altres fluids biològics (ex. Líquid amniòtic, líquid cefaloraquidi, orina)
 • Anàlisis de qualitat d'ADN i ARN
 • Obtenció i fraccionament de sèrum, plasma i/o cèl·lules a partir de sang total
 • Obtenció i fraccionament d'orina, femta, llet materna i/o sang de cordó
 • Separació i conservació de cèl·lules mononucleades a partir de sang total
 • Processament de mostres sòlides:
  • Congelació directe del teixit
  • Congelació amb OCT
  • Fixació i inclusió amb parafina
  • Criopreservació del teixit (-196ºC)
  • Realització de matrius tissulars (TMAs)
  • Talls de seccions al criòstat, talls de parafina i preparació de portaobjectes per tincions posterior
  • Anàlisis de traçabilitat mitjançant STRs (per mostres de sang, ADN, línies cel·lulars i mostres de saliva)