Presentació

La Unitat de Bioestadística està formada per un equip d'estadístics i matemàtics que realitza i dona suport a la recerca biomèdica principalment al campus de l'IGTP, però també amb altres entitats públiques o privades.

La missió de la unitat és promoure l'excel·lència en l'ús de la metodologia estadística en la recerca biomèdica.

Els seus objectius són:

  • Assessorar i col·laborar amb els equips de recerca en tot el procés d'investigació: disseny i anàlisi estadístic, així com suport a la publicació de resultats.
  • Investigar en estadística i metodologia aplicada per millorar i potenciar la recerca biomèdica.
  • Formar al personal investigador en metodologia i estadística en l'àmbit de la recerca biomèdica.