Bioestadística

Serveis

  • Consultoria.
  • Avaluació i redacció de la metodologia estadística de protocols / memòries de beques competitives de recerca biomèdica.
  • Disseny d'estudis.
  • Estimació de la grandària mostral.
  • Pla d'anàlisis estadístiques.
  • Qüestionaris de recollida de dades on-line (REDCap).
  • Anàlisi i modelització estadística.
  • Revisió d'articles científics.
  • Formació.