Microscòpia

La plataforma de Microscòpia és un dels Serveis de Suport a la Recerca de l'IGTP. Es va crear amb l'objectiu de donar suport científic i tecnològic als grups de recerca i clínica assistencial en el camp de la Microscòpia i disciplines relacionades. Dona assessorament tant als investigadors de l'IGTP com als grups de recerca externs que ho sol·licitin.

Disposa d'una àrea destinada a la preparació de mostres i una destinada a l'observació en microscopi i obtenció i anàlisi d'imatges.

Periòdicament organitza sessions formatives per a estudiants i per a personal tècnic de suport a la recerca. Disposa també d'un servei de consultoria.

En base als coneixements tècnics previs de l'usuari, els equips de la plataforma es poden utilizar en modalitat autoservei o amb l'ajut d'un tècnic especialista.