Micròscopia

LEICA CM1950 Microtom criostàtic

Microtom criostàtic amb desinfecció UVC i sistema Ag-protect LEICA CM1950 per a la manipulació d'espècimens potencialment perillosos. Semiautomàtic, amb 15 posicions de platina, rang de treball amb temperatures des de 18ºC a -42ºC i congelació ràpida de la mostra fins a -52ºC i sistema de rentat per buit per disminuir la manipulació directa de la mostra.

Sistema de Citocentrífuga Cytofuge® 2 (StatSpin)

Sistema de Citocentrífuga Cytofuge® 2 (StatSpin) per a l'obtenció de preparacions cel·lulars sobre porta-objectes. 

Microscopi Zeiss Axioskop 2

Microscopi de camp clar i d'epifluorescència de Zeiss, Zeiss Axioskop 2, equipat amb filtres pels fluorocroms més comuns (filter sets 1, 9, 10 i 15), amb objectius de 5x, 10x, 20x, 40x i 63x oil, acoblat a una càmera AxioCam MRc 5 (D) color. Disposa del software d'adquisició i anàlisi d'imatges ZEN blue 2011.

Zeiss AxioObserver Z1 Microscopi invertit de fluorescència

Microscopi invertit de fluorescència Zeiss AxioObserver Z1 motoritzat, filter sets 1, 20 i 38HE, objectius de 10x, 20x, 40x, 40x oil i 63x oil. Està acoblat a una càmera AxioCam MRc5 (D) monocroma i software d'adquisició i anàlisi d'imatges ZEN blue 2012. Per a estudis de mitjana durada en cèl·lula viva, disposa d'una cabina d'incubació externa amb una unitat d'escalfament modular per a plaques de 6w i 24w i de regulació ambiental de temperatura i CO2.

Per a la captació d'imatges creades per seccions òptiques, disposa d'un mòdul Apotome que evita la llum dispersa fora de focus, fins i tot en les mostres més gruixudes.

Mòdul Confocal Zeiss LSM 710

Mòdul Confocal Zeiss LSM 710 acoblat al microscopi Zeiss AxioObserver Z1, equipat amb 7 línies de làsers (405, 458-488-514, 543, 594, 633) i software d'adquisició i anàlisi d'imatges ZEN black 2012.