Notícies

Desenvolupament in vitro d’una nova teràpia personalitzada per pacients amb neurofibromatosi tipus 2

- Recerca

El grup de Genòmica Clínica de l'IGTP i el Servei de Genètica de l'HUGTiP, membres del centre de referència espanyol (CSUR) i europeu (ERN Genturis) en neurofibromatosis i síndromes relacionades (Facomatosis), han desenvolupat una nova possible teràpia gènica in vitro per pacients amb variants genètiques associades a un fenotip sever localitzades a l'exó 11 del gen NF2 com a prova de concepte. Aquesta aproximació terapèutica s'ha dut a terme gràcies a la contribució de diferents associacions de pacients amb neurofibromatosis (AcNefi, AANF, Chromo22) i projectes de recerca competitius (La Marató de TV3 -126/C/2020-, l'Instituto de Salud Carlos III -PI20/00215-, Fundación Proyecto NF i la Children's Tumor Foundation -CTF-2019-05-005-). Es basa en l'ús de molècules anomenades oligonucleòtids antisentit, amb les que és possible eliminar de la proteïna que codifica el gen NF2, la merlina, l'exó 11 portador de la variant genètica que causa la neurofibromatosi tipus 2, generant una proteïna merlina nova, la qual és capaç de recuperar parcialment l'estructura cel·lular que presentaven les cèl·lules de la pell de dos pacients amb aquesta malaltia, així com reduir la seva capacitat de proliferació.

Aquest treball és una primera prova del potencial ús de la teràpia antisentit com a teràpia personalitzada per a pacients amb aquest trastorn genètic del sistema nerviós per tal de reduir el nombre de tumors que podrien desenvolupar al llarg de la seva vida. En concret, per a pacients que contenen variants genètiques associades a un fenotip sever i localitzades a l'exó 11 del gen NF2. Tot i això, "caldrà caracteritzar millor la funció d'aquesta nova forma de merlina abans de considerar-la per a més assajos en animals o preclínics, i continuar investigant per trobar una cura real per a aquests pacients i evitar la progressió de la malaltia" explica la Dra. Elisabeth Castellanos, coordinadora de la Unitat de Genòmica Clínica del Laboratori Clínic Metropolitana Nord (LCMN) de l'HUGTiP i investigadora associada de l'IGTP.

La neurofibromatosi tipus 2 és una condició genètica devastadora, caracteritzada pel desenvolupament de múltiples tumors del sistema nerviós per als quals cal desenvolupar opcions terapèutiques efectives sense conseqüències adverses. La presentació clínica de la malaltia és molt variable i està relacionada amb el tipus de variant genètica que presenten totes les cèl·lules del pacient.Figura 5: Design and testing PMOs for NF2 splicing variants

Referència

Catasús N, Rosas I, Bonache S, Negro A, Torres-Martin M, Plana-Pla A, Salvador H, Serra E, Blanco I, Castellanos E; NF2-related SWN Spanish National Reference Centre HUGTP-ICO-IGTP. Antisense oligonucleotides targeting exon 11 are able to partially rescue the NF2-related schwannomatosis phenotype in vitro. Mol Ther Nucleic Acids. 2022 Nov 4;30:493-505. DOI: 10.1016/j.omtn.2022.10.026. PMID: 36420221; PMCID: PMC9678674.