Notícies

La Marató 2019 finança tres projectes sobre malalties minoritàries amb participació de l’IGTP

- Recerca

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) ha rebut 305.680€ per la seva participació o coordinació de 3 projectes de recerca en malalties minoritàries. En total, els tres projectes reben un finançament de més d'1 milió d'euros, entre les diverses institucions que en participen. Aquesta edició de La Marató impulsarà 41 projectes de recerca biomèdica d'excel·lència en malalties minoritàries, destinats a aconseguir proves per detectar aquestes malalties en el moment de néixer, disminuir el temps de diagnòstic i disposar de tractaments eficients i segurs per millorar la qualitat i l'esperança de vida de les persones afectades.

A l'IGTP es duran a terme 3 d'aquests 41 projectes, en coordinació amb altres centres de recerca, liderats a Can Ruti pels doctors Elisabeth Castellanos, Miquel Àngel Peinado i Ana Rodríguez.

La Dra. Elisabeth Castellanos, del grup de recerca de Càncer Hereditari, coordina el projecte, amb la UAB com a partner, "Recerca centrada en el pacient: estudi de les necessitats dels pacients, fenotipació clínica i patogènesi molecular en la Neurofibromatosi tipus 2". L'objectiu és desenvolupar una medicina personalitzada per a pacients amb NF2 i estudiar la patogènesi molecular de la disfunció audio-vestibular i els meningiomes, els dos principals trets dels pacients amb NF2.

El Dr. Miquel Àngel Peinado, cap del grup de recerca de Mecanismes Epigenètics del Càncer i Diferenciació Cel·lular, pel projecte "Ús de la intel·ligència artificial i la biologia de sistemes per a la diagnosi i l'avaluació de risc personalitzat per a les malalties renals hereditàries, centrat en la síndrome d'Alport", coordinat des de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Fundació Puigvert). El projecte se centrarà en dissenyar una eina amb models predictius computeritzats (machine learning) que faciliti el diagnòstic de les malalties renals hereditàries, i desenvolupar una eina de risc de progressió de la malaltia que integri dades clíniques i òmiques per la síndrome d'Alport autosòmic dominant (SAAD).

La Dra. Ana Rodríguez-Hernández, del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, ha rebut finançament pel projecte "Disfunció de la barrera hematoencefàlica i modulació de l'estrès oxidatiu en malformacions arteriovenoses cerebrals: Un estudi translacional del dany secundari posterior a la resecció quirúrgica", que està coordinat per l'IDIBAPS. El projecte estudiarà avaluar la rellevància biològica de la dBHE en els pacients afectes d'una MAV, el paper de l'estrès oxidatiu en la promoció de la dBHE, les lesions cerebrals secundàries al tractament, el rendiment de models predictius de lesió cerebral secundària i els efectes potencials dels mecanismes antioxidants en un model animal.

Els treballs seleccionats per la Fundació La Marató de TV3 són els que han resultat més ben valorats dels 228 presentats a l'última convocatòria d'ajudes a la recerca. Un total de 190 científics d'àmbit internacional experts en malalties minoritàries han revisat els treballs candidats en un procés d'avaluació coordinat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut, en què s'ha valorat la qualitat, la metodologia, la rellevància científica, sanitària i social, el valor innovador i la viabilitat.