Notícies

Dos nous articles que contribueixen als fonaments sobre la relació entre les cèl·lules de càncer i el sistema immunitari

- Recerca

El grup de recerca d'Immunitat Innata, liderat per Maria Rosa Sarrias, acaba de publicar dos articles en la seva recerca sobre com les cèl·lules de càncer readapten, de manera subtil, el sistema immunitari i en trastornen les defenses naturals. En aquest cas, el grup ha treballat en càncer de fetge, però apunten que el mecanisme podria ser important per la prognosis de diversos tipus de càncers. Han treballat conjuntament amb el grup de recerca en Càncer de Fetge Pediàtric (c-Log), de l'IGTP; la Dra. Marga Sala, de la Unitat d'Hepatologia, al Departament de Gastroenterologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol; i la col·laboració de metges de diversos hospitals.

El de fetge és un càncer extremadament complicat d'estudiar. En la majoria dels casos en adults, l'òrgan ja està deteriorat degut els efectes de l'acumulació de greixos, infecció, abús d'alcohol, o per diversos d'aquests efectes alhora. Treure l'entrellat de la biologia del càncer al marge de tots aquests factors és un repte important. A més d'això, el grup també estudia els macròfags, que tenen un rol important en el sistema immunitari, amb l'habilitat de dur a terme rols canviants, inflamatoris o antiinflamatoris, segons les condicions. Fins ara, molt pocs estudis s'han dedicat a descriure l'estat dels macròfags en humans i, per això, ha estat necessària una feina preliminar per categoritzar-los, per fer possible la comparació amb detall dels diferents estats.

Sarrias destaca la participació  dels diversos contribuents que han fet possible la redacció dels dos articles, publicats a FASEB i Frontiers in Immunology. "Ha estat una recerca molt cooperativa", explica. "Metges d'hospitals de l'estat espanyol i d'arreu, i membres de la xarxa CIBERehD, hi han col·laborat i s'han dur a terme un gran nombre d'anàlisis, com també hi ha el treball de físics que han desenvolupat un algoritme per la classificació de macròfags en els seus estadis inflamatoris i antiinflamatoris, i les diverses substàncies que intervenen en els canvis".

El grup de recerca d'Immunitat Innata estudia una proteïna anomenada CD5L, que està implicada en la resposta inflamatòria en processos com la infecció, l'arterioesclerosi i el càncer. La presència de la CD5L és un marcador de major agressivitat tumoral en càncer hepàtic. El primer article descriu com els investigadors han trobat CD5L no només en les cèl·lules de fetge infectades, sinó també en macròfags al mateix teixit, és a dir, a les cèl·lules immunitàries que són una de les eines de defensa que el cos té contra el càncer. En les cèl·lules del fetge, la CD5L no interactuava amb el seu receptor habitual, sinó amb una proteïna de xoc tèrmic que es coneix per tenir un paper en càncer de fetge.

El segon article descriu la relació de la CD5L en els canvis als macròfags, que modifiquen el rol de protecció actiu de les cèl·lules a un de més pacífic, quan en retiren substàncies estranyes i cèl·lules mortes, de manera que apaguen per complet el sistema de defensa del propi cos. El grup ha produït una manera d'identificar i categoritzar els macròfags, de manera que ara poden identificar en quin estat es troben i quantificar-los.

Es coneix que molts tumors readapten el sistema immunitari per tal d'amagar-se'n. Per una altra banda, moltes teràpies actuals apunten a la readaptació del sistema immunitari per lluitar contra el càncer. Aquest estudi identifica la CD5L com una possible diana que es podria utilitzar per manipular macròfags i empènyer-los cap a un estat més actiu per lluitar contra la malaltia.

La publicació d'aquests estudis coincideix amb el tancament del projecte que el grup tenia finançat gràcies La Marató de TV3, en el marc del qual s'ha fet possible part d'aquestes troballes.