Notícies

Nova immunoteràpia dirigida a macròfags tumorals per abordar el càncer de pulmó

- Recerca

Investigadors del grup d'Immunitat Innata de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) han desenvolupat una nova immunoteràpia basada en un anticòs monoclonal dirigit contra macròfags tumorals. Els resultats obtinguts estableixen les bases d'un nou tractament per a pacients amb càncer de pulmó, amb el potencial d'aplicar-se en altres tumors sòlids. L'estudi s'ha publicat a la revista eBioMedicine.

El càncer és una de les principals causes de mort a nivell mundial, amb gairebé 10 milions de morts l'any 2020 segons l'Organització Mundial de la Salut. Tot i que existeixen nombrosos tractaments disponibles, molt pocs són realment curatius. El problema rau en la capacitat de les cèl·lules tumorals per manipular i educar al sistema immunitari perquè no les reconegui com a malignes i treballi a favor seu.

L'objectiu de les immunoteràpies és reactivar i reeducar el sistema immunitari perquè generi una resposta antitumoral robusta. Aquests tractaments han suposat un gran avenç per tumors sense cura, però segueixen necessitant millores. En aquest context, les cèl·lules immunitàries anomenades macròfags son un objectiu prometedor en immunooncologia, perquè els que estan associats al tumor (macròfags TAM) són immunosupressors en la majoria dels càncers sòlids, és a dir, debiliten el sistema immunitari reduint-ne la seva eficàcia.

Un estudi recent liderat pel grup de recerca d'Immunitat Innata de l'IGTP, sota la direcció de la Dra. Maria Rosa Sarrias, mostra el paper clau de la proteïna CD5L en els TAM. Els autors de l'estudi, provinents de diferents centres nacionals i internacionals, han observat que una major quantitat d'aquesta proteïna en els macròfags s'associa amb un pitjor pronòstic en pacients amb càncer de pulmó.

Per fer front al problema, els investigadors han generat RImAb, un nou anticòs que s'uneix específicament a CD5L i reprograma els macròfags. L'anticòs canvia la manera com actuen els TAM, reduint la seva capacitat immunosupressora i dotant-los d'activitat antitumoral. D'aquesta manera, es modifica el microambient del tumor i es redueix el seu creixement en ratolins.

Segons explica la Dra. Sarrias, "els resultats obren la porta a una nova línia de tractament per a pacients amb càncer de pulmó, amb el potencial per ser aplicat en altres tumors sòlids". Aquest tractament es seguirà desenvolupant gràcies a la subvenció del programa CaixaImpulse d'innovació en salut de la Fundació "la Caixa" que ha rebut fa poc el grup de recerca d'Immunologia Innata. Els permetrà continuar explorant el mecanisme d'acció de la nova immunoteràpia, la seva aplicació a altres tipus de càncer, així com la seva progressió cap a assajos clínics.

Referència

Sanchez-Moral L, Paul T, Martori C, Font-Díaz J, Sanjurjo L, Aran G, Téllez É, Blanco J, Carrillo J, Ito M, Tuttolomondo M, Ditzel HJ, Fumagalli C, Tapia G, Sidorova J, Masnou H, Fernández-Sanmartín MA, Lozano JJ, Vilaplana C, Rodriguez-Cortés A, Armengol C, Valledor AF, Kremer L, Sarrias MR. Macrophage CD5L is a target for cancer immunotherapy. EBioMedicine. 2023 Apr 11;91:104555. DOI: 10.1016/j.ebiom.2023.104555. PMID: 37054630; PMCID: PMC10139961.