Notícies

Un projecte que desenvolupa una nova immunoteràpia basada en un anticòs monoclonal per al tractament contra el càncer entre les tres iniciatives seleccionades per CaixaResearch Consolidate

- Recerca

Foto, d’esquerra a dreta: Tony Paul, Érica Téllez, Mª Rosa Sarrias, Lídia Sánchez-Moral, Miquel de Homdedeu.

  • La convocatòria CaixaResearch Consolidate 2022 ha seleccionat tres projectes d'innovació biomèdica amb potencial, als que premiarà amb 300.000 euros cadascun per contribuir a que les seves solucions es comercialitzin i arribin a la societat.
  • Els projectes que rebran l'ajut treballen en el desenvolupament d'un nou dispositiu mèdic per millorar el monitoratge de senyals elèctrics cerebrals en nounats i adults; nous fàrmacs per disminuir el dolor, i un anticòs monoclonal per al tractament contra el càncer.
  • Més enllà del suport econòmic, els investigadors escollits en aquesta convocatòria que impulsa la transferència de coneixement i tecnologies en l'àmbit de la biomedicina i la salut disposaran d'activitats personalitzades de mentoria i suport expert.
  • La Fundació "la Caixa" desenvolupa aquest programa d'ajuts en col·laboració amb Caixa Capital Risc.

Un projecte que desenvolupa una nova immunoteràpia basada en un anticòs monoclonal per al tractament contra el càncer, liderat des del grup de recerca d'Immunitat Innata de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), és un dels tres seleccionats a la convocatòria de CaixaResearch Consolidate de la Fundació “la Caixa” que atorga ajuts a projectes d'innovació biomèdica puntera. L'objectiu final d’aquest programa d’ajuts és donar suport a projectes madurs com els seleccionats perquè puguin fer el pas d'anar del laboratori al mercat i a la societat, perquè es creïn noves empreses i/o solucions basades en la recerca i per millorar d'aquesta manera la salut i la qualitat de vida de les persones. 

A banda del projecte de l'IGTP, en la convocatòria d'enguany, els escollits són un projecte de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per crear nous dispositius mèdics que millorin el monitoratge de senyals elèctrics cerebrals en nounats i adults, i un de la Fundació Bosch i Gimpera, de la Universitat de Barcelona, per desenvolupar nous fàrmacs que disminueixin el dolor.

Aquests projectes rebran un ajut econòmic de 300.000 euros cadascun per al desenvolupament del projecte els dos anys vinents. L'ajut es destinarà a camps com el desenvolupament tecnològic de l'actiu, els estudis per a l'aprovació reguladora, la contractació de personal o la gestió de la propietat intel·lectual, entre d'altres.

A més, els investigadors rebran suport personalitzat en mentoria i disposaran d'activitats de suport com ara l'assessorament d'experts en la definició dels seus plans de desenvolupament i comercialització.

Des de l'any 2015, la Fundació "la Caixa" ha destinat 18 milions d'euros a 173 projectes innovadors entre les convocatòries CaixaResearch Validate, per a innovacions en estadis més primerencs, i CaixaResearch Consolidate. Els projectes han generat una inversió addicional de més de 10 milions d'euros, i s'han creat 29 empreses derivades (spin offs).

El projecte: un anticòs monoclonal per al tractament contra el càncer

  • Investigadora principal: Maria Rosa Sarrias, de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
  • Subvenció: 300.000 euros

El càncer és la causa principal de mortalitat al planeta. Només el 2020, prop de 10 milions de persones van morir a causa d'algun tumor, segons l'Organització Mundial de la Salut. Tot i que hi ha nombrosos tractaments, pocs són realment curatius.

El sistema immunitari actua com a sentinella de l'aparició i el creixement d'un tumor. Tanmateix, algunes cèl·lules tumorals aconsegueixen «manipular» el sentinella i l'«eduquen» perquè no les reconegui com a malignes i treballi a favor seu, per exemple, fabricant vasos sanguinis que els aporten nutrients i oxigen. Per aquest motiu, durant les últimes dècades s'han desenvolupat teràpies dirigides a «reeducar» i potenciar la reacció dels sistema immunitari que han suposat un avanç molt important en el tractament de tumors per als quals no hi havia cura.

En aquest tipus de teràpies, unes cèl·lules immunitàries anomenades macròfags hi tenen un paper essencial. Aquestes cèl·lules, a més a més, són les més prevalents en el tumor, per la qual cosa constitueixen una diana prometedora en les teràpies immunes.

Els investigadors d'aquest projecte estan desenvolupant una nova immunoteràpia basada en una molècula (anticòs monoclonal) dirigida contra els macròfags tumorals que es podria convertir en un tractament de primera línia per a pacients oncològics. L'anticòs monoclonal va dirigit contra una proteïna que és un punt de control crític, i reprograma els macròfags perquè tinguin una activitat antitumoral. En assajos preclínics, l'administració de l'anticòs ha demostrat que és capaç de prevenir el creixement de tumors de pulmó.

Amb aquest projecte, els investigadors tenen com a objectiu aprofundir l'estudi dels efectes de l'anticòs en el tractament del càncer i avançar en el seu desenvolupament com a pas previ al seu potencial ús en pacients.