Notícies

El Grup d'Estudi de la Legionel·losi es consolida com a grup de recerca de referència a Catalunya

- Recerca

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha incrementat el pressupost concedit al Grup d'Estudi de la Legionel·losi (GELeg) del Grup de Recerca en Malalties Infeccioses Clíniques i Ambientals (CEID) de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), ratificant la seva confiança en la resolució de brots de legionel·la. L'augment suposa gairebé el doble de les partides pressupostàries d'anys anteriors i permetrà ampliar l'abast de les tasques que es duen a terme al laboratori.

GELeg es va constituir l'any 2002, quan membres de l'Hospital Germans Trias es van ajuntar per fer front a les peticions d'estudi de soques de legionel·la relacionades amb assajos clínics. D'ençà que ha donat un suport continu a l'ASPCAT, postulant-lo avui dia com a laboratori de referència gràcies a la seva gran experiència en el processament de mostres. L'objectiu principal de GELeg és l'estudi molecular de soques aïllades, tant d'origen clínic com ambiental, per intentar aclarir quina és la font ambiental del cas o brot clínic.

El grup està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a l'IGTP, on forma part del CEID, liderat per la Dra. Maria Luisa Pedro-Botet i especialitzat en l'estudi de malalties infeccioses com la legionel·losi. Entre les seves línies de recerca es troba el bacteri Legionella, però també inclouen altres microorganismes i malalties: bacteris multiresistents, infecció nosocomial, endocarditis infecciosa, immunodeficiència primària, malalties infeccioses emergents i desenvolupament de noves substàncies antibacterianes.

El contacte del GELeg amb altres institucions és constant i molt important. Les Unitats de Vigilància Epidemiològica tramiten l'enviament de mostres clíniques positives, mentre que l'Agència de Protecció de la Salut i els laboratoris de Salut Pública s'encarreguen d'analitzar mostres d'aigua d'instal·lacions sospitoses i aïllar soques ambientals.

De cara al futur, GELeg està augmentant el rang de mostres clíniques que analitza arran d'avenços en els estudis moleculars. Per exemple, pels casos en què aïllar una soca no és possible i s'ha diagnosticat al pacient de legionel·losi per tècniques d'antigenúria, l'estudi es fa directament en una mostra respiratòria, com a esput o rentat broncoalveolar. En tot cas, l'increment en el pressupost per part de l'ASPCAT reforça el paper del GELeg i permetrà continuar lluitant contra els brots de legionel·la.