Notícies

Nous marcadors candidats per a la demència amb cossos de Lewy i la de Parkinson a les transcripcions de la proteïna SNCA en sang

- Recerca

Les malalties amb cossos de Lewy (LBD) es caracteritzen per la formació de cúmuls anormals de proteïnes al cervell. Inclouen la demència amb cossos de Lewy (DLB) i la malaltia de Parkinson (PD). A més dels cossos de Lewy, ambdues malalties tenen característiques iguals i provoquen demència. Però són molt diferents en molts altres aspectes: l'edat en què apareix, els canvis en l'estructura cerebral i la velocitat de desenvolupament de la malaltia varien molt. També són molt diferents els seus tractaments, amb l'agreujant que el tractament de la malaltia del Parkinson pot accelerar la demència en pacients amb DLB. Actualment no hi ha marcadors clínics fiables que permetin un diagnòstic correcte de les dues malalties i molts dels canvis estructurals concloents només es poden detectar després de la mort.

El grup de recerca de Genòmica i Transcriptòmica de les Sinocleinopaties, liderat per la Dra. Katrin Beyer, fa molts anys que investiga les característiques de les LBD. En el seu últim estudi, publicat al Journal of Molecular Science, s'han centrat en el gen que codifica l'alfa-sinucleïna (SNCA), la proteïna implicada en els cúmuls anormals al cervell, específicament en 5 transcripcions del gen. Les transcripcions són petites molècules missatgeres que porten la informació codificada als gens cap a les parts de la cèl·lula on es fabriquen les proteïnes. En aquest cas s'han fixat en cinc transcripcions SNCA, totes lleugerament diferents a causa de petits canvis en les còpies del gen, però que es produeixen sovint. És important destacar que aquestes transcripcions es troben a la sang perifèrica, de manera que se'n poden prendre mostres fàcilment sense cirurgia.

Els resultats de l'estudi mostren que les transcripcions presenten diferents nivells en la demència amb cossos de Lewy i en la malaltia de Parkinson, de manera que marca potencialment una forma de diferenciar-les. És particularment interessant el fet que una de les transcripcions, SNCAtv3, té nivells baixos en estadis inicials de DLB i nivells alts en estadis inicials de la malaltia Parkinson. "Això fa que sigui un molt bon candidat per diferenciar aquestes dues malalties, diferents, durant els inicis", diu Katrin Beyer. "Això és absolutament essencial per a aquests pacients, que requereixen d'un tractament molt diferent i això marcaria la diferència en el progrés de les seves malalties".

Article original

Expression Levels of an Alpha-Synuclein Transcript in Blood May Distinguish between Early Dementia with Lewy Bodies and Parkinson's Disease

Marsal-García et al, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(2), 725; https://doi.org/10.3390/ijms22020725