Notícies

El Dr. Jordi Casabona presenta la xarxa RIGHT-PLUS i els resultats preliminars del projecte LAMIS en un simposi organitzat per la OMS en el context de la reunió de la International AIDS Society

- Recerca

El Dr. Jordi Casabona, director científic del CEEISCAT, grup de recerca adscrit a l'IGTP, ha presentat la xarxa RIGHT-PLUS en el  simposi New approaches to monitor HIV services and accelerate the response to HIV among men who have sex with men and transgender women in Latin America organitzat per la OMS en el context de la reunió de la International AIDS Society (IAS 2019) celebrada a Ciutat de Mèxic del 21 al 24 de juliol.

RIGHT-PLUS és una xarxa iberoamericana d'estudis en homes gais, HSH i persones transsexuals coordinada pel CEEISCAT que té com a principal objectiu fomentar la investigació en temes salut sexual en aquestes poblacions clau a l'Amèrica Llatina i la Península Ibérica per tal de disposar d'informació que faciliti una resposta efectiva davant del VIH i les ITS. Es pretén millorar el coneixement i la comprensió de les característiques d'aquesta població, aportar polítiques públiques vinculades a la seva salut sexual i millorar la capacitació de les organitzacions comunitàries. La xarxa està formada per la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, la Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, l'Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la Universidad de San Carlos de Guatemala, l'Instituto de Saúde Pública de la Universidade do Porto i el CEEISCAT.

RIGHT-PLUS compta amb l'aliança amb Coalition Plus, una entitat que té com a missió crear xarxes de coneixement a nivell internacional per tal de fer front en la lluita contra la sida, les ITS i les hepatitis víriques i que proporciona suport logístic a la xarxa.

RIGHT-PLUS neix a partir del projecte LAMIS projecte gestionat des de l'IGTP i els resultats preliminars del qual també han estat presentats al congrés. Es tracta d'un estudi que té com a objectiu conèixer les necessitats de salut dels homes gais, bisexuals i els altres homes que tenen sexe amb homes (HSH) a l'Amèrica Llatina a partir d'una enquesta online realitzada durant l'any 2018 que va comptar amb la participació de 65.000 persones. Les dades recollides permetran facilitar el monitoratge i l'avaluació de l'estat de l'epidèmia en aquests països així com orientar les polítiques públiques per fer-hi front.

Actualment, en molts països llatinoamericans es disposa de molt poca informació en relació a les necessitats concretes en temes de salut d'aquestes poblacions clau i la seva situació es veu sovint agreujada per la discriminació que pateixen aquests col·lectius. El projecte es troba en una fase d'anàlisi exhaustiva de les dades per països i gràcies als convenis establerts amb l'IGTP els centres de recerca llatinoamericans poden disposar de les seves dades.