Notícies

Buscant biomarcadors per detectar pacients amb infecció latent per Plasmodium vivax

- Recerca
  • Un estudi mostra la presència de proteïnes de hipnozoíts, la fase latent del paràsit, en vesícules extracel·lulars circulants

És possible detectar proteïnes de la fase hepàtica latent de Plasmodium vivax a partir de petites vesícules extracel·lulars que circulen en la sang, segons un estudi liderat per Hernando A. Del Portillo, investigador ICREA a l'IGTP i a l'ISGlobal Els resultats obren la via per identificar pacients amb infecció asimptomàtica, un requisit indispensable per frenar la transmissió del paràsit. 

P. vivax és el paràsit de la malària més predominant fora del continent africà i provoca uns 16 milions de casos a l'any. Encara que considerada més benigna que la malària falciparum, la malària vivax també pot ser greu i provoca una considerable morbiditat i mortalitat en regions endèmiques. A més, la malària vivax representa un dels majors obstacles per complir la meta de l'OMS d'eliminar la malària en 35 països pel 2030. Això és perquè, després de la infecció inicial, el paràsit pot romandre en forma latent en el fetge durant molts anys, sense provocar símptomes. La reactivació de la fase latent (o hipnozoít) implica una recaiguda per al pacient i la possibilitat de transmetre el paràsit a altres persones. Actualment no existeixen eines de diagnòstic capaços de detectar a pacients asimptomàtics portadors de hipnozoíts.

En aquest estudi, l'equip investigador liderat per Hernando A de el Portillo i Carmen Fernandez-Becerra, investigadors de l'IGTP i l'ISGlobal, es va proposar explorar la possibilitat d'utilitzar exosomes (petites vesícules secretades per les cèl·lules) circulant en la sang per detectar la presència de hipnozoíts en el fetge. Per a això, van usar un model experimental innovador desenvolupat per col·laboradors del Centro d'Investigació de Malalties Infecciosos  (CIDR) a Seattle, ratolins 'humanitzats', que tenen cèl·lules hepàtiques humanes i per tant poden ser infectats per P. vivax. A partir de la sang d'aquests ratolins, Melisa Gualdrón-Lopez (investigadora del progama PERIS a l'IGTP) va aïllar exosomes d'origen humà que contenien fins a 17 diferents proteïnes del hipnozoít, incloent una que encara no s'havia descrit.

"Aquests resultats són una prova de concepte que els exosomes d'origen hepàtic poden ajudar-nos a identificar marcadors d'infecció per hipnozoíts i així desenvolupar proves de diagnòstic per a aquests pacients asimptomàtics", assenyala del Portillo. A més, aquest model experimental permetrà conèixer més sobre la fase d'infecció en el fetge.

Gràcies a aquests resultats l'equip han aconseguit finançament d'un projecte de l'Institut Nacional de Salut dels EEUU (IH R21) per fer el proper pas.  "Hem de provar la tècnica en pacients asimptomàtics als centres de salut locals", diu del Portillo. Afegeix, "així podrem avaluar si pot ser un eina clínica útil de diagnòstic de malària en aquesta fase latent".

Referència

Gualdrón-López M, Flannery EL, Kangwanrangsan N, et al. Characterization of Plasmodium vivax proteins in plasma-derived exoosmes from malaria-infected liver chimeric humanized mice. Frontiers in Microbiology. doi: 10.3389/fmicb.2018.01271

Informació sobre finançament: Melisa Gualdrón-López és investigadora del Pla Estratègic de Salud i Innovació (PERIS) de la Generalitat de Catalunya. El laboratori de Carmen Fernández Becerra i Hernando A. del  Portillo ha rebut finançament i ha comptat amb el suport del Ministeri Espanyol de Economia i Competitivitat (SAF2016-80655-R), de la xarxa Excellency in Research and Innovation on Exosomes (REDiEX) (SAF2015-71231-REDT) i del Fundación Ramón Areces 2014 Investigacón en Ciencias de la Vida y de la Materia (Project Exosomas: Nuevos comunicadores intercelulares y su aplicabilidad como agentes terapéuticos en enfermedades parasitarias desatendidas).