Notícies

Quatre nous articles mostren com el grup d’Anatomia Patològica HUGTP-IGTP avancen cap al diagnòstic de la demència mitjançant cossos de Lewy

- Recerca

La Dra. Katrin Beyer estudia la neuropatologia molecular de les sinucleinopaties. La seva feina està integrada al grup d'Anatomia Patològica de l'hospital, fins fa poc liderat pel Dr. Aurelio Ariza i ara amb el Dr. Pedro Fernández Ruiz al capdavant.

Les sinucleinopaties són d'especial interès ja que inclouen patologies com la malaltia de Parkinson i la demència amb cossos de Lewy, un dels diversos tipus de demència i una de les moltes malalties que es caracteritzen per la formació de cossos de Lewy a les cèl·lules, o l'atròfia multisistèmica, una malaltia neurodegenerativa rara similar a les dues primeres.

L'any 2015 hi havia més de 46 milions de persones al món amb algun tipus de demència, amb una expectativa de creixement global d'arribar als 131,5 milions al 2050. Aquest fet suposa un molt important nombre de persones amb una disminució de la seva qualitat de vida i un augment de la pressió en familiars, cuidadors i al sistema sanitari.

"La meva recerca sempre ha estat motivada per trobar un diagnòstic diferencial precís per la demència de cossos de Lewy. El 80% d'aquests pacients es diagnostiquen de manera incorrecta amb malaltia d'Alzheimer; la tragèdia és que el 50% d'aquests tenen reaccions adverses als tractaments d'Alzheimer, alguns cops poden ser tan severes que portin a la mort prematura. Hem de ser capaços de diferenciar aquests pacients, de manera urgent", explica la Dra. Beyer.

La recerca és una tasca constant i exigent, i els científics poden estar llargs períodes de temps sense poder publicar conclusions, però de vegades els resultats s'ajunten. L'equip de la Dra. Beyer ha publicat quatre articles en cinc mesos, incloent dues revisions de la recerca actual en el seu camp.

Quatre articles en cinc mesos

En l'article publicat el mes de febrer a la revista Genes, Beyer i Ana Gámez-Valero, també investigadora de l'IGTP, revisaven un article en la recerca actual del rol d'un error en la còpia genètica en dos gens molt similars, SNCA i SNCB, en aquestes malalties. Aquest article es basava, principalment, en l'àmplia investigació de la Dra. Beyer però resumint quin és el coneixement actual en el camp. La recerca mostra de manera consistent que aquest error pren part en el desenvolupament de la demència de cossos de Lewy i l'atròfia multisistèmica.

En una altra línia de treball, Beyer ha signat com a coautora un article a la revista Pharmacology & Therapeutics que revisa l'ús de rosegadors Octodon degus (degú) en la recerca de la malaltia d'Alzheimer. Un dels molts reptes en l'estudi de les malalties d'edat avançada en humans és la manca d'un model apropiat; els ratolins més comuns de laboratori tenen una vida curta i per això no és possible estudiar-hi els factors biològics i externs que s'experimenten durant l'envelliment i que produeixen malalties neurodegeneratives. Però el degú és un animal més longeu, que viu en grups, i alguns individus vells desenvolupen una malaltia molt similar a l'Alzheimer, així com altres malalties associades a l'envelliment com la diabetis, ceguesa o arteries endurides. L'equip de revisió s'ha fixat en molts aspectes de la recerca que ja s'està duent a terme en degús, analitzant-ne factors genètics i biològics, malalties que desenvolupa i aspectes socials i de comportament. Han conclòs que seria un bon model per l'estudi de malalties neurodegeneratives i ja s'estan dibuixant nous projectes per a portar-ho a la pràctica.

Un article publicat a Aging and Disease descriu un altre estudi liderat per la Dra. Beyer. Treballant amb investigadors dels departaments de Neurologia i de Patologia de l'Hospital Germans Trias, han analitzat mostres cerebrals de 20 pacients amb demència de cossos de Lewy. L'objectiu era trobar en quin punt dels processos biològics certes substàncies conegudes com a singulars en aquesta demència apareixen i si poden ser detectades en mostres de sang. Han trobat que els senyals químics en àrees específiques del cervell de la gent afectada eren específics d'exactament el tipus de malaltia que patien. També han detectat senyals en mostres de sang, tot i que en aquest cas eren molt diferents per als pacients amb demència de cossos de Lewy i malaltia de Parkinson. L'estudi afegeix eines al seguit de tècniques que es podrien utilitzar per diferenciar entre aquestes devastadores malalties.

El quart article acaba de ser publicat online al número de maig de la revista Parkinson Related Disorders i descriu com el grup ha seqüenciat variacions al gen glucocerebrosidasa en pacients amb un trastorn del son anomenat trastorn idiopàtic conductual del son REM (IRBD, per les sigles en anglès). És un dels trastorns del son més comuns en aquelles persones que acaben desenvolupant demències o malaltia de Parkinson, però encara no està definida si hi ha una relació. Beyer i Gámez han trobat que les variacions al gen estudiat eren més freqüents en pacients amb IRBD i s'associen a un posterior desenvolupament de demència de cossos de Lewy. Aquest estudi mostra que l'IRBD és un bon marcador per la demència amb cossos de Lewy i permet identificar persones amb aquest trastorn del son com a candidates ideals per a estudis de tractaments preventius.

"Encara no tenim un diagnòstic definitiu", explica Beyer, "però hem identificat per primera vegada un grup que es podria tractar abans de l'aparició dels símptomes. Quan els pacients són neurològicament diagnosticats, malauradament, el dany ja està fet". Sobre els projectes futurs de recerca, la Dra. Beyer apunta que "estem atacant per molts fronts i per ara estem obtenint resultats encoratjadors. Tot en recerca és dur, però ens mou la possibilitat d'oferir beneficis directes per als pacients".


Articles de referència

Alternative Splicing of Alpha- and Beta-Synuclein Genes Plays Differential Roles in Synucleinopathies
Ana Gámez-Valero and Katrin Beyer*, Genes (Basel). 2018 Feb; 9(2): 63.  Published online 2018 Jan 25. doi:  10.3390/genes9020063

The long-lived Octodon degus as a rodent drug discovery model for Alzheimer's and other age-related diseases
Michael J. Hurley, Robert M.J. Deacon, KatrinBeyer, Elena Ioannou, Agustin Ibáñez, Jessica L.Teeling, Patricia Cogram, Pharmacology & Therapeutics, Available online 4 March 2018

Glucocerebrosidase mRNA is Diminished in Brain of Lewy Body Diseases and Changes with Disease Progression in Blood
Laia Perez-Roca, Cristina Adame-Castillo, Jaume Campdelacreu , Lourdes Ispierto , Dolores Vilas, Ramon Rene, Ramiro Alvarez, Jordi Gascon-Bayarri, Maria A. Serrano-Munoz, Aurelio Ariza, Katrin Beyer,*
Aging and Disease    2018, Vol. 9 Issue (2) : 208-219     DOI: 10.14336/AD.2017.0505

Glucocerebrosidase gene variants are accumulated in idiopathic REM sleep behavior disorder
Gámez-Valero A, Iranzo A, Serradell M, Vilas D, Santamaria J, Gaig C, Álvarez R, Ariza A, Tolosa E, Beyer K.Parkinsonism Relat Disord. 2018 May;50:94-98. doi: 10.1016/j.parkreldis.2018.02.034. Epub 2018 Feb 21