Notícies

Desenvolupen i assagen dues noves matrius d’enginyeria tissular per a la regeneració de teixit cardíac post infart

- Recerca

Investigadors de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), al CIBERCV, en col·laboració amb investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i la companyia Anaxomics Biotech, han desenvolupat i comparat dues matrius d'enginyeria tissular, derivades de teixit miocardíac porcí i pericardi humà descel·lularitzats, enriquides amb cèl·lules mesenquimals derivades del teixit adipós d'origen cardíac (cATMSCs).

Els resultats, publicats a la revista Scientific Reports, del grup Nature, apunten que ambdues matrius són òptimes per a l'administració cel·lular en el context de l'enginyeria tissular cardíaca i responsables d'una millora significativa de la funció cardíaca després d'un infart agut de miocardi. Tot i això, les matrius recel·lularitzades d'origen pericardíac conserven millor la seva integritat estructural i ofereixen una major capacitat de recolonització cel·lular.

"Hem pogut generar satisfactòriament dos constructes derivats de matriu extracel·lular cardíaca descel·lularitzada (pericardi i miocardi) i recel·lularitzats amb cATMSCs, preservant la seva integritat estructural. A més, in vivo hem demostrat que són biocompatibles i eficaços en el context d'un infart de miocardi agut, millorant la funció cardíaca dels animals tractats", explica el Dr. Antoni Bayés-Genís, líder del grup de recerca i cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, del campus Can Ruti a Badalona.

Per l'estudi s'han analitzat les propietats marc i micromecàniques de les matrius abans i després del procés de descel·lularització i recel·lularització. Aquestes propietats s'han preservat en totes les condicions excepte en les matrius de miocardi recel·lularitzades amb cATMSCs, que han resultat ser dues vegades més rígides que el propi teixit natiu (miocardi porcí) i la mateixa matriu miocàrdica descel·lulatitzada. En un posterior estudi proteòmic, els investigadors de l'IGTP han determinat que les matrius descel·lularitzades presentaven un alt contingut de proteïnes del matrisoma, així com les proteïnes essencials de la matriu extracel·lular cardíaca, un contingut que és major en les matrius descel·lularitzades d'origen pericardíac. A més, a les matrius pericardíaques s'ha observat una major penetració i retenció cel·lular degut a la presència de porus més grans.

Finalment, ambdues matrius recel·lularitzades s'han avaluat en un model preclínic d'infart de miocardi porcí. Amb independència de l'origen biològic i de la recel·lularització, totes les matrius s'han integrat correctament amb el miocardi adjacent de l'animal receptor, i es van revascular i reinnervar. Tot i això, després de 40 dies de seguiment, els animals tractats amb les matrius recel·lularitzades van mostrar una recuperació significativa de la funció ventricular respecte els animals control.

Enginyeria tissular cardíaca: nous tractaments després de l'infart de miocardi

La insuficiència cardíaca és l'etapa final de moltes malalties cardiovasculars, com l'infart de miocardi, i és encara un dels reptes més atractius per la medicina regenerativa degut a la seva alta incidència i prevalença.

En aquest context, la teràpia cel·lular cardíaca, basada en l'administració de cèli·lules amb capacitat regenerativa, ha centrat la majoria d'estudis amb l'objectiu de regenerar el cor. "Però els resultats dels assaigs clínics encara mostren un benefici modest en termes de funció cardíaca, per la qual cosa les línies de recerca actuals persegueixen la regeneració cardíaca basada en tècniques d'enginyeria de teixits i, més ambiciosament, la regeneració de cors bioartificials", apunta el Dr. Bayés.

--

Article referenciat:

Head-to-head comparison of two engineered cardiac grafts for myocardial repair: From scaffold characterization to pre-clinical testing. Isaac Perea-Gil, Carolina Gálvez-Montón, Cristina Prat-Vidal, Ignasi Jorba, Cristina Segú-Vergés, Santiago Roura, Carolina Soler-Botija, Oriol Iborra-Egea, Elena Revuelta-López, Marco A. Fernández, Ramon Farré, Daniel Navajas, Antoni Bayes-Genis.