Notícies

Investigadors de l’IGTP confirmen la viabilitat d’una immunoteràpia en cèl·lules del sistema immunitari de pacients amb diabetis tipus 1

- Recerca

Investigadors del grup de recerca d'Immunologia de la Diabetis de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) han confirmat, en cèl·lules humanes, que els liposomes dissenyats com a immunoteràpia per a la diabetis tipus 1 (DT1) són una estratègia vàlida per aturar l'atac autoimmunitari propi d'aquesta malaltia. Ho han fet en un estudi preclínic que demostra l'efecte tolerogènic d'aquests liposomes en cèl·lules del sistema immunitari de pacients amb DT1. Els resultats s'han publicat a la revista Frontiers in Immunology.

Amb aquest estudi, liderat per la Dra. Marta Vives-Pi i Sílvia Rodríguez-Fernández, els investigadors de l'IGTP fan l'últim pas per confirmar la viabilitat d'aquest tractament abans de fer el salt a la recerca clínica. S'havia provat ja en models animals, ara l'estudi confirma la viabilitat in vitro, amb cèl·lules del sistema immunitari de pacients afectats per la malaltia, de manera que obre vies per l'assaig clínic del tractament.

L'estratègia consisteix en fer ús de nanotecnologia per aturar la resposta autoimmunitària agressiva pròpia de la DT1, en què es produeix la destrucció errònia de les cèl·lules beta, les cèl·lules del pàncrees que generen insulina. S'aconsegueix mitjançant uns liposomes, dissenyats específicament, que imiten cèl·lules apoptòtiques (en procés de mort natural) i provoquen una resposta tolerogènica, en ser capturats per cèl·lules del sistema immunitari humà. "Hem confirmat, ara en cèl·lules de pacients, que els liposomes són reconeguts i aconsegueixen induir canvis per restaurar la resposta de tolerància", explica Rodríguez. És a dir, es confirma el potencial de canviar la resposta errònia del mateix sistema immunitari vers les cèl·lules beta, requisit indispensable per evitar la malaltia.

Amb la confirmació del potencial de la immunoteràpia en cèl·lules humanes, el proper pas és fer el salt a la recerca clínica. "El tractament té un alt potencial clínic" puntualitza Rodríguez "i l'estudi ens ha permès identificar globalment els canvis produïts pels liposomes i confirmar que són capaços de reeducar el sistema immunitari per frenar-ne la destrucció". Alhora, els resultats de l'estudi apunten al potencial d'aquesta nova immunoteràpia en restablir la tolerància immunitària en altres malalties autoimmunitàries, ja que comparteixen la mateixa base.

Els propers passos amb aquesta aproximació terapèutica es duran a terme des d'Ahead Therapeutics SL, l'spin-off sorgida d'aquesta línia de recerca. L'spin-off està vinculada al grup de recerca d'Immunologia de la Diabetis, liderat per la Dra. Marta Vives-Pi a l'IGTP, i al grup de recerca NanoQuímica i Materials Supramoleculars, encapçalat pel Prof. ICREA Daniel Maspoch a l'CN2, al qual pertany també la Dra. Mary Cano.

Sobre la Diabetis Tipus 1

La diabetis tipus 1 acostuma a aparèixer durant la infància o l'adolescència, i la seva incidència està creixent un 4% de mitjana anual. Per ara, se sap que hi tenen a veure factors ambientals i genètics, però encara se'n desconeix el detonant, i tampoc no hi ha cap cura ni tractament preventiu. Els pacients diagnosticats es tracten controlant els nivells de sucre en sang i compensant amb la injecció d'insulina, la qual cosa no evita les complicacions a llarg termini derivades de les descompensacions de glucosa al llarg del temps.