Notícies

Ahead Therapeutics SL, una nova spin-off que desenvoluparà una teràpia contra les malalties autoimmunitàries

- Recerca
  • L'spin-off sorgida d'un projecte de recerca entre IGTP, ICN2 i ICREA, ja ha aconseguit 1,1M€ de finançament d'inversors privats
  • L'empresa biotecnològica catalana neix per a desenvolupar els productes terapèutics i fer-los arribar a la clínica
  • La teràpia utilitza liposomes per frenar la reacció destructiva de teixits propis, causant de les malalties autoimmunitàries, com són la diabetis tipus 1 o l'esclerosi múltiple

El passat mes de desembre s'ha signat la creació d'una nova spin-off sorgida d'una recerca liderada per l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). L'spin-off està vinculada al grup de recerca Immunologia de la Diabetis, liderat per la Dra. Marta Vives-Pi a l'IGTP, i al grup de recerca NanoQuímica i Materials Supramoleculars, encapçalat pel Prof. ICREA Daniel Maspoch a l'CN2, al qual pertany també la Dra. Mary Cano.

L'empresa es diu Ahead Therapeutics SL i ha sorgit després que els investigadors han generat i provat l'eficàcia de la immunoteràpia en diabetis tipus 1 i esclerosi múltiple experimental, mitjançant l'ús de la nanotecnologia. Sobre el fonament d'aquests resultats, l'spin-off neix per donar l'impuls econòmic i estructural necessari per traslladar a la clínica els avenços terapèutics, que es podrien traduir en immunoteràpies per les malalties autoimmunitàries, com la diabetis tipus 1 o l'esclerosi múltiple, cada cop més freqüents.

Poques setmanes després de la constitució, Ahead Therapeutics SL ja compta amb el suport econòmic de diversos inversors. A més del capital inicial, l'spin-off ja ha despertat l'interès d'inversors privats amb un capital d'1,1 M€. "És un fet excepcional que el projecte comenci amb un interès i finançament tan important, cosa que ens fa ser molt optimistes en el futur del projecte", apunta Núria Martí, responsable d'innovació de l'IGTP. A més de les aportacions de les institucions, la constitució de l'empresa ha estat possible gràcies a la contribució de l'empresa ZBM Business Connect i l'assessorament del despatx d'advocats Rousaud Costas Duran.

Immunoteràpia contra la diabetis tipus 1

Després de 5 anys de recerca i publicacions, els investigadors de l'IGTP, ICN2 i ICREA han aconseguit demostrar l'eficàcia d'una immunoteràpia contra l'autoimmunitat. La nova estratègia s'ha provat en models animals amb diabetis tipus 1 i esclerosi múltiple, i obre la porta a la prevenció i tractament terapèutic de les malalties autoimmunitàries.

Concretament, consisteix en l'ús de liposomes que simulen cèl·lules en procés de mort natural per aturar definitivament la reacció equivocada contra els teixits propis, causant de les malalties autoimmunitàries. Els liposomes, un tipus de partícula emprada en medicina en diverses ocasions, són petites gotes d'aigua amb una capa externa de greix, semblant a la que recobreix les cèl·lules. En el cas concret de la diabetis, en ser introduïts al cos, aquests liposomes aconsegueixen aturar la destrucció de les cèl·lules del pàncrees que produeixen insulina (cèl·lules beta) i, per tant, evitar la malaltia.

"Amb Ahead Therapeutics podrem desenvolupar el producte per acostar-lo als pacients de malalties autoimmunitàries", explica Marta Vives-Pi, investigadora de l'IGTP i accionista d'Ahead Therapeutics. "Aquesta iniciativa ens obre l'oportunitat d'explotar una tecnologia basada en l'encapsulació en liposomes pel tractament d'un ampli espectre de malalties autoimmunitàries", reflexionen la Dra. Mary Cano i el Prof. ICREA Daniel Maspoch, ambdós també accionistes d'Ahead Therapeutics. Així, l'empresa derivada treballarà per apropar aquesta nova forma d'immunoteràpia a la població, alhora que optimitzarà els productes derivats de la tecnologia. "Més enllà de la diabetis tipus 1 i l'esclerosi múltiple, en què s'ha provat, aquesta estratègia immunomoduladora es podria aplicar a altres malalties de caràcter autoimmunitari, com l'artritis reumatoide o la celiaquia, perquè la teràpia que plantegem n'ataca el problema d'origen comú", destaca Vives-Pi.