Notícies

Una nova via per al tractament del càncer de fetge infantil

- Recerca

L'hepatoblastoma és el càncer de fetge més freqüent en nens, principalment en menors de 3 anys. La seva incidència ha augmentat substancialment en els últims anys, encara que continua considerant-se una malaltia poc freqüent, amb les dificultats que això suposa per a la seva recerca. Actualment, els pacients són tractats amb quimioteràpia i cirurgia, la qual cosa té importants efectes secundaris i causa un greu impacte en la seva qualitat de vida, a més de ser freqüents les recaigudes. Per aquest motiu són necessàries noves estratègies per al seu tractament.

Una recerca preclínica secundada per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha descobert una possible via per al tractament dels pacients amb hepatoblastoma, combinant la quimioteràpia habitual amb un fàrmac que actualment es troba en assajos clínics. La recerca es va dur a terme estudiant mostres de pacients i models animals i de laboratori i ha estat liderada pel Dr. Josep M. Llovet, Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona, i líder de grup a l'IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona, i la Dra. Carolina Armengol, líder del grup d'Oncologia Hepàtica Infantil (c-LOG) de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i del Centre Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD).

Els investigadors van confirmar que més del 70% dels pacients d'hepatoblastoma tenien una alteració per la qual produïen més quantitat d'una proteïna anomenada IGF2, relacionada amb el creixement i desenvolupament del fetus. Això fa que la proteïna IGF2 sigui una bona diana sobre la qual actuar amb tractaments capaços d'inhibir-la, com el fàrmac xentuzumab, el qual està actualment en assajos clínics per a diferents tipus de càncer, incloent-hi diversos càncers de fetge.

En aquest estudi es va observar en models animals i de laboratori que la combinació de la quimioteràpia habitual amb el fàrmac xentuzumab augmenta considerablement l'eficàcia del tractament i permet disminuir la dosi de quimioteràpia administrada. Encara que fan falta més estudis per a traslladar els resultats al pacient, aquesta recerca suposa un avanç important per a aconseguir millors tractaments per a l'hepatoblastoma.

Des de l'AECC es continua fent costat als Drs. Llovet i Armengol per a augmentar la supervivència i millorar la qualitat de vida dels nens amb aquest càncer de fetge.

Referència

Abril-Fornaguera J, Torrens L, Andreu-Oller C, Carrillo-Reixach J, Rialdi A, Balaseviciute U, Pinyol R, Montironi C, Haber PK, Del Río-Álvarez Á, Domingo-Sàbat M, Royo L, Akers NK, Willoughby CE, Peix J, Torres-Martin M, Puigvehi M, Cairo S, Childs M, Maibach R, Alaggio R, Czauderna P, Morland B, Losic B, Mazzaferro V, Guccione E, Sia D, Armengol C, Llovet JM. Identification of IGF2 as Genomic Driver and Actionable Therapeutic Target in Hepatoblastoma. Mol Cancer Ther. 2023 Apr 3;22(4):485-498. DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-22-0335. PMID: 36780225; PMCID: PMC10073300.