Notícies

Un consens internacional destaca la importància de les proves moleculars de resistència als antibiòtics en el maneig de la tuberculosi

- Recerca

Un grup multidisciplinar d'experts en tuberculosi de les xarxes TBnet i RESIST-TB han arribat a un consens sobre aspectes clau relacionats amb la predicció molecular de la sensibilitat o la resistència als antibiòtics de Mycobacterium tuberculosis i les seves implicacions clíniques. El document de consens proporciona orientacions per al disseny de règims terapèutics i l'optimització dels tractaments, i s'ha elaborat amb l'objectiu d'ajudar als clínics a tractar els pacients amb tuberculosi. El treball, publicat a The Lancet Infectious Diseases i liderat pel Dr. José Domínguez de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), és una actualització d'una declaració similar de l'any 2016. La publicació presenta una revisió de les eines més actuals per a identificar de forma ràpida la resistència als fàrmacs emprats en el tractament de la tuberculosi.

La tuberculosi segueix sent una amenaça global per a la salut pública. Tot i que existeixen règims antimicrobians contra la malaltia, és difícil dissenyar, administrar i supervisar el seu tractament. L'últim informe de la Organització Mundial de la Salut (OMS) revela que el 2021 van morir 1,6 milions de persones arreu del món a causa d'aquesta malaltia. Als països de l'Espai Econòmic Europeu, la tuberculosi també hi provoca pèrdues humanes i econòmiques importants, amb una incidència de 9,5 persones de cada 100.000. El més preocupant, però, és la creixent resistència als agents que s'utilitzen per curar-la. Així, s'estima que cada any unes 450.000 persones desenvolupen una resistència a la rifampicina. Per controlar la tuberculosi i minimitzar l'aparició de resistències, els investigadors d'aquest estudi consideren essencial, entre d'altres factors, optimitzar la composició del règim terapèutic.

Tot i que els mètodes de detecció basats en cultius es consideren la norma de referència per a proves de sensibilitat als antibiòtics, els mètodes moleculars brinden informació ràpida sobre les mutacions de M. tuberculosis relacionades amb la resistència als antibiòtics. Els autors creuen necessari implementar aquestes proves moleculars per predir possibles resistències. La identificació de mutacions en aïllaments clínics té grans implicacions per al tractament de pacients amb tuberculosi multiresistent, sobretot quan no es disposa de proves fenotípiques per determinar la sensibilitat als medicaments.

El document de consens promogut per les xarxes TBnet i RESIST-TB ha estat liderat per investigadors de l'IGTP, i ha comptat amb la participació de clínics, microbiòlegs, biòlegs moleculars i epidemiòlegs clínics. Aporta qüestions clau d'implicació clínica sobre la predicció molecular de la susceptibilitat o la resistència als fàrmacs contra M. tuberculosis. El Dr. José Domínguez, membre del Comitè Directiu de la xarxa TBnet i colíder del grup de recerca de l'IGTP d'Innovació en Infeccions Respiratòries i Tuberculosi, comenta que "la detecció ràpida de les mutacions que confereixen resistència als fàrmacs antituberculosos és clau per aplicar el tractament adequat i millorar l'optimització dels resultats".

Membres internacionals dels dos consorcis liderats pel grup català, INNOVA4TB i ADVANCE-TB, també han col·laborat en l'elaboració del document. "Al meu entendre, la fortalesa d'aquest document és que ha estat elaborat amb les aportacions de diversos investigadors de diferents països i amb diferent expertesa", afirma el Dr. Domínguez, i afegeix que "aquest document ajudarà els clínics per a un millor maneig dels seus pacients amb tuberculosi".

Referència

Domínguez J, Boeree MJ, Cambau E, Chesov D, Conradie F, Cox V, Dheda K, Dudnyk A, Farhat MR, Gagneux S, Grobusch MP, Gröschel MI, Guglielmetti L, Kontsevaya I, Lange B, van Leth F, Lienhardt C, Mandalakas AM, Maurer FP, Merker M, Miotto P, Molina-Moya B, Morel F, Niemann S, Veziris N, Whitelaw A, Horsburgh CR Jr, Lange C; TBnet and RESIST-TB networks. Clinical implications of molecular drug resistance testing for Mycobacterium tuberculosis: a 2023 TBnet/RESIST-TB consensus statement. Lancet Infect Dis. 2023 Feb 28:S1473-3099(22)00875-1. DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00875-1. PMID: 36868253.