Notícies

Caracteritzant la remissió parcial (lluna de mel) de la diabetis tipus 1 pediàtrica: nous biomarcadors i el paper immunorregulador dels microRNA

- Recerca

Un estudi liderat per investigadors del grup d'Immunologia de la Diabetis de l'IGTP proposa nous microRNA com a biomarcadors de l'etapa de remissió parcial en diabetis tipus 1, i associa el miR-30d-5p a processos immunoreguladors que podrien tenir lloc durant aquesta fase, també coneguda com a lluna de mel.

L'etapa de remissió parcial en pacients amb diabetis tipus 1 (DT1) és una fase poc explorada que apareix entre un 60-80% dels casos després que els pacients comencin la teràpia amb insulina. L'interès creixent en aquesta fase radica en la seva associació amb mecanismes immunoreguladors i de regeneració de cèl·lules β productores d'insulina, les quals són destruïdes pel sistema immunitari en aquesta malaltia. No obstant, encara no estan clars els mecanismes immunològics rere aquesta fase de lluna de mel.

Prèviament, el grup d'Immunologia de la Diabetis va demostrar canvis a sang perifèrica a nivell de cèl·lules immunitàries i citoquines durant la remissió parcial que no ocorren en nens sense remissió, i la predicció d'aquesta fase utilitzant paràmetres immunològics. Ara, en aquest estudi, proposen uns nous biomarcadors epigenètics (microRNA) que caracteritzen aquests nens en remissió i demostren que un d'aquests microRNA, el miR-30d-5p, té funcions immunoreguladores. L'estudi ha estat publicat a Non-coding RNA i ha comptat amb investigadors de l'IGTP, dels Hospitals Germans Trias i Pujol (Badalona) i Parc Taulí (Sabadell), del CMCiB, i de la Universitat d'Oxford.

Els microRNA són petites molècules de RNA no codificants que reprimeixen l'expressió de gens. Aquests s'han trobat alterats en diferents malalties, incloent la DT1, però la seva expressió diferencial no ha estat explorada durant la fase de remissió parcial.

graphical abstract

Aquest és el primer treball que demostra un perfil d’expressió de microRNA única durant la fase de remissió parcial de la DT1. Aquests microRNA estan relacionats amb diferents vies del sistema immunitari (per exemple, la senyalització per TGF-β) i amb processos biològics estretament relacionats amb la patogènesis de la DT1 (sistema immunitari, mort i estrès cel·lular, i vies metabòliques). Addicionalment, utilitzant el model de ratolí de la DT1, han demostrat que el miRNA més diferencialment expressat a la remissió parcial, el miR-30d-5p, modula l'expressió de gens relacionats amb l'expansió de limfòcits T reguladors (Tregs) i està a associat a uns nivells més elevats de PD-1 en limfòcits T (molècula inhibidora), a un grau menor d'infiltració immunitària als illots pancreàtics, i amb menys limfòcits T de memòria central i efectora (potencialment patogènics) als ganglis limfàtics pancreàtics.

La primera autora de l'article, Laia Gomez-Muñoz explica que "aquests nous biomarcadors basats en l'expressió de microRNA es podrien utilitzar per a l'estratificació de pacients a la pràctica clínica i per a la seva selecció en futurs assajos clínics. A més a més, el fet de poder associar per primera vegada un d'aquests microRNA a mecanismes d'immunoregulació en el context de la DT1 dona llum als processos subjacents a la fase de remissió parcial o lluna de mel, i permeten entendre millor la història natural d'aquesta malaltia i les seves diferents etapes".

Referència

Gomez-Muñoz, L; Perna-Barrull, D; Murillo, M; Armengol, MP; Alcalde, M; Catala, M; Rodriguez-Fernandez, S; Sunye, S; Valls, A; Perez, J; Corripio, R; Vives-Pi, M. Immunoregulatory Biomarkers of the Remission Phase in Type 1 Diabetes: miR-30d-5p Modulates PD-1 Expression and Regulatory T Cell ExpansionNon-Coding RNA. 2023, 9, 17. DOI: 10.3390/ncrna9020017