Notícies

Una intervenció comunitària podria contribuir a la microeliminació de l'hepatitis C en la comunitat pakistanesa a Catalunya

28 de juliol, Dia Mundial de l’Hepatitis

- Recerca

28 de juliol de 2022.- Des de 2019, prop de 1000 persones migrants de països endèmics han participat en un nou model de diagnòstic i atenció de les hepatitis víriques dissenyat pel Grup de Recerca de Virologia Clínica i Noves Aproximacions Diagnòstiques de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) al Servei de Microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, liderat per la Dra. Elisa Martró, juntament amb l'equip de Salut Pública Comunitària (ESPiC) de la unitat de Salut Internacional de Vall d'Hebron-Drassanes.

L'anomenat projecte HepClink ha dut a terme una avaluació d'una nova intervenció comunitària basada en la prevenció, detecció i vinculació de les persones infectades del virus de l'hepatitis C (VHC) en la comunitat pakistanesa a Catalunya, gràcies a la unió d'esforços amb el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), l'equip de Salut Pública Comunitària de la Unitat de Salut Internacional de Drassanes-Vall d'Hebron i el Servei d'Hepatologia de Vall d'Hebron i el suport de l'Agència de Salut Pública Catalana (ASPCAT).

HepClink es va centrar en una estratègia pilot de microeliminació de l'hepatitis C en la comunitat pakistanesa a Catalunya mitjançant la implementació d'una intervenció comunitària. Com va explicar la Dra. Martró a l'inici del projecte, "accedint a poblacions amagades en la comunitat, generarem informació epidemiològica estratègica per quantificar el problema i comprendre millor l'epidemiologia de l'hepatitis en el nostre entorn. Per tant, els resultats que obtinguem seran útils per prendre decisions i implementar polítiques a partir de l'evidència". Ara, els resultats de l'estudi, recentment publicats a Liver International, demostren que aquesta intervenció comunitària ha estat ben acceptada i eficaç per arribar a una població immigrant pakistanesa amb un coneixement baix de la malaltia i que, en gran part, no s'havia fet la prova anteriorment. La prevalença observada i l'elevat desconeixement del seu estat d'infecció pel VHC justifiquen un cribratge dirigit en aquest grup tant a la comunitat com a l'atenció primària.

"Les claus de l'èxit d'HepClink són, per un cantó, el diagnòstic descentralitzat ofert des de l'HUGTIP, i per l'altre, l'estratègia de base comunitària duta a terme per l'Equip de Salut Pública i Comunitària (eSPIc). Aquest equip l'integren un metge i una infermera experts en salut pública, i agents comunitaris de salut de originaris del Pakistan que hem format per dur a terme accions comunitàries que inclouen en un mateix acte l'educació amb una eina educativa HEPARJOC que s'ha elaborat amb un procés de co-creació conjuntament amb la comunitat, la realització de proves de diagnòstic ràpid i la recollida de mostres de sang seca per punxada al dit per a la detecció de l'ARN del VHC" explica Martró."

Caminant cap a l'eliminació de l'hepatitis: el context d'HepClink

Des de l'any 2015 el grup de la Dra. Martró treballa a simplificar el diagnòstic de l'hepatitis C desenvolupant i validant un assaig per la detecció de l'RNA del virus a partir d'unes gotes de sang seca, amb l'objectiu de millorar l'accés al diagnòstic de l'hepatitis C en els grups de població vulnerable (com homes que tenen sexe amb homes, treballadors del sexe masculins o trans, persones que s'injecten drogues, i ara alguns col·lectius d'immigrants).

Arran del Pla per a la Prevenció i Control de l'Hepatitis C a Catalunya, així com pel Pla Estratègic Estatal (PEAHC), i d'acord amb l'estratègia de salut global que marca l'OMS -que es fixa l'objectiu d'eliminar aquesta malaltia com a problema de salut pública pel 2030-,  el grup de recerca ha pogut realitzar aquest estudi pilot gràcies a la Beca Gilead rebuda l'any 2019.

L'estudi partia de la base que els immigrants pakistanesos a Catalunya podrien tenir una alta prevalença d'infecció pel VHC. La finalitat de l'estudi era implementar i avaluar la qualitat d'una estratègia de microeliminació basada en una intervenció comunitària i comparar les dades obtingudes amb les dels registres d'atenció primària.

Com es va dur a terme l'estudi?

Es van reclutar un total de 505 participants mitjançant la intervenció comunitària (64,6% homes, mitjana de 37 anys) enfront dels que van accedir a l'atenció primària (AP) (N = 25 455, 70,9% homes, mitjana de 38 anys).

Entre els participants de l'estudi, el 35,1% no coneixia l'hepatitis C i només el 9,7% s'havia fet la prova prèviament. La taxa de cribratge a la intervenció comunitària va ser del 99,4% enfront del 50,7% a l'AP.

La prevalença va ser del 4,6% enfront del 7,1% (p = 0,008) per als anticossos enfront el VHC i de l'1,4% (3/6 diagnòstics nous) enfront del 2,4% (p = 0,183) per a l'ARN-VHC. Entre els sis pacients virèmics, tres van iniciar el tractament dins de la intervenció i dos pel circuit habitual i tots van completar el curs complet.

Expansió del projecte: HepBClink

El projecte HepClink es va expandir a HepBClink l'any 2020, ampliant el cribratge per incloure tant l'hepatitis B com l'hepatitis C, ampliar els països d'origen inclosos (migrants del Senegal i Romania), i ampliant també les accions a la zona sanitària Metropolitana Nord (incorporant el PROSICS Metro Nord i el Servei de Digestiu de l'Hospital Germans Trias i Pujol com a col·laboradors al grup de treball multidisciplinar ja constituït en el pilot anterior). Malgrat la pandèmia de COVID-19, ja s'han inclòs 492 participants a l'estudi.

Es tracta d'un projecte dissenyat per a la microeliminació en poblacions migrants de països endèmics per a l'hepatitis B i/o l'hepatitis C que es basa en la intervenció comunitària dissenyada en el projecte previ (educació, cribratge i accés simplificat al tractament). El propòsit d'aquest estudi és avaluar els indicadors de qualitat i la rendibilitat d'aquesta intervenció per tal d'avaluar la seva escalabilitat.

Aquest estudi ha estat subvencionat per l'Instituto de Salud Carlos III mitjançant el projecte PI19/0568 (Cofinanciat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional "Una manera de hacer Europa").

Aquests dos projectes (HepClink i HepBClink), junt amb el projecte MicatC de l'ASPCAT (estratègia similar en altres àrees geogràfiques i migrants d'altres països d'origen) i el projecte COMSAVA d'ISGlobal (projecte comunitari per augmentar la vacunació i la vinculació a la cura de l'hepatitis B en immigrants de l'Àfrica occidental a Catalunya) formen part d'una estratègia comú alineada amb el Pla de Prevenció i Control de l'Hepatitis C a Catalunya.

El 28 de juliol se celebra el Dia Mundial de les Hepatitis per sensibilitzar la societat sobre les hepatitis víriques, malalties infeccioses que, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), cada any provoquen la mort d'1,34 milions de persones arreu del món, la majoria d'elles pel virus de l'hepatitis B (VHB) i pel virus de l'hepatitis C (VHC)


Referència

Elisa Martró, Hakima Ouaarab, Verónica Saludes, Maria Buti, Begoña Treviño, Luisa Roade, Laia Egea-Cortés, Juliana Reyes-Ureña, Anna Not, Xavier Majó, Joan Colom, Jordi Gómez i Prat, HepClink Study Group. Pilot hepatitis C micro-elimination strategy in Pakistani migrants in Catalonia through a community intervention. Liver International. DOI: https://doi.org/10.1111/liv.15327