Notícies

Un estudi revela que les infeccions múltiples són comuns en tuberculosi multiresistent

- Recerca

L'IGTP ha participat en l'estudi liderat per investigadors del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), publicat recentment a la revista Nature Communications, que ha permès comprendre com sorgeix la diversitat genètica a les infeccions pulmonars causades per M. tuberculosis, i la relació que té amb el desenvolupament de fenotips resistents als antibiòtics. L'estudi s'ha basat en mostres quirúrgiques i dades de pacients amb tuberculosis de la cohort SH-TBL, del grup UTE a l'IGTP.

L'equip de la Unitat de Tuberculosi Experimental (UTE) de l'IGTP ha participat en el projecte proporcionant mostres quirúrgiques i dades de pacients de tuberculosi d'una cohort (SH-TBL) de malalts operats a Geòrgia per curar la seva tuberculosi. El projecte encara està en actiu (NCT02715271), coordinat per la Dra. Cristina Vilaplana, i va començar l'any 2014 gràcies a la col·laboració entre el grup a l'IGTP i el Centre Nacional de Tuberculosi i Malalties Pulmonars d'aquest país. Ha generat una col·lecció única de mostres de 40 pacients (plasma, orina i mostres de teixit) amb l'aprovació ètica per a ser reutilitzades.

L'estudi ha revelat que la infecció amb diferents genotips de M. tuberculosis és freqüent en les lesions tuberculoses de pacients que pateixen la malaltia multirestistent a fàrmacs, quelcom que, fins ara, no s'havia evidenciat perquè el diagnòstic es fa a partir de mostres d'esput, de manera que es perdia informació del que passa realment a la lesió pulmonar. Aquest estudi i l'accés a aquesta cohort de pacients, sotmesos a cirurgia com a part del seu tractament, ha permès analitzar les mostres quirúrgiques obtingudes de diversos punts de la lesió pulmonar i seqüenciar-ne el genoma complet.

Aquesta troballa tindrà implicacions en les proves de sensibilitat als fàrmacs, en el desenvolupament de vacunes i en la recerca sobre aquesta malaltia infecciosa en general.

Aquest darrer article és un resultat científic més que s'ha generat a partir del projecte SH-TBL i dades i mostres de la seva cohort. "Des de 2016 n'han sortit 5 publicacions científiques  i n'hi ha un més en preparació, i 2 tesis doctorals, 3 tesis de màster i 2 tesis de grau", explica la Dra. Vilaplana, "i fins ara ha servit per formar 7 joves investigadors".

LINK A NOTÍCIA CSIC