Notícies

L’equip del CEEISCAT coordina el projecte d’Escoles Sentinella a Catalunya

- Recerca

Aquest mes de febrer ha començat el projecte in situ en 7 centres, d'un total de 26 escoles i instituts que participaran de l'estudi d'Escoles Sentinella. El projecte està impulsat i coordinat pel CEEISCAT, com a grup de recerca de l'IGTP, i té per objectiu principal monitorar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 en l'àmbit escolar del conjunt de Catalunya per poder dissenyar polítiques sanitàries i educatives en un futur immediat.

L'equip del CEEISCAT, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, com a grup de recerca de l'IGTP, coordina el projecte Escoles Sentinella, que impulsen el Departament de Salut i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest mes de febrer ha començat el treball de camp als centres, però ja fa mesos que l'equip que lidera el Dr. Jordi Casabona treballa per coordinar totes les parts implicades a l'estudi. El projecte compta amb la col·laboració de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), del Living Lab de Salut d'IRSICAIXA, de l'Hospital Vall d'Hebron i de l'IDIAP Jordi Gol i Gorina. També compta amb participació dels serveis de microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i l'Hospital Sant Joan de Déu.

El principal objectiu d'aquest projecte és monitorar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 a l'àmbit escolar del conjunt de Catalunya mitjançant l'estudi d'Escoles Sentinella representatives de la diversitat organitzativa, estructural i epidemiològica del territori per dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils en relació a la prevenció i control de la pandèmia. "Volem conèixer el nivell d'exposició al virus dels alumnes i del personal dels centres així com descriure els coneixements, actituds i conductes, també de les famílies, en relació a la COVID-19 per tal de dissenyar polítiques que permetin la prevenció i el control de la transmissió del virus en aquest àmbit", explica el Dr. Casabona. "Hem començat amb el mostreig basal dels primers centres educatius del projecte en el qual es realitza als participants un test ràpid d'anticossos i una prova PCR amb una mostra nasal", afegeix. Actualment hi ha 7 centres en els quals s'ha iniciat la implementació dels diferents paquets de treball i en els propers mesos s'hi aniran afegint fins a arribar als 26 centres. Després de Setmana Santa s'iniciarà el seguiment quinzenal dels alumnes majors de 12 anys i del personal dels centres als quals es realitzarà un test ràpid d'antigen i una prova PCR amb una mostra de saliva.

Les poblacions sentinella permeten monitorar el comportament de situacions com la que estem vivint per tal de tenir informació epidemiològica d'alta qualitat que possibiliti una resposta àgil davant de brots o situacions que requereixin mesures de salut pública. Aquest projecte permetrà determinar si els centres educatius poden ser una bona població sentinella que permeti millorar el control de la pandèmia en l'àmbit educatiu i també a nivell poblacional a través de l'obtenció d'informació de manera continuada dels centres que participen en el projecte.

Avaluació de les condicions ambientals

Sempre amb la col·laboració de les direccions dels centres, a l'estudi també se n'avaluen les condicions estructurals i ambientals, per estudiar factors que puguin influir en la transmissibilitat del virus. En aquest cas, alumnes i professors es convertiran en co-investigadors del projecte a partir de dinàmiques que es treballaran dins i fora de les aules. Aquestes accions es repetiran al llarg del curs per tal de poder avaluar els resultats al llarg del temps. "Això ens permet una aproximació global a la qüestió de la COVID-19 als centres, obtenint el màxim d'informació per poder prendre decisions informades per a la gestió de la pandèmia", apunta Casabona. Les dades recollides de l'estudi serviran de base per al disseny de mesures de salut pública que permetin la prevenció i el control de la transmissió del virus, per tal que les escoles siguin llocs segurs lliures de la COVID-19.