Notícies

Proteïna o ARNm? Per on passa el futur del diagnòstic de la tuberculosi?

- Recerca

El grup de recerca d'Innovació en Infeccions Respiratòries i Diagnòstic de la Tuberculosi ha provat un una nova tècnica diagnòstica desenvolupada a Dinamarca. La tècnica ha complert amb els estàndards similars als tests que s'estan utilitzant actualment. L'objectiu dels investigadors és desenvolupar una eina que permeti millorar la detecció dels casos latents de tuberculosi.

La tuberculosi (TB) la causa el bacteri Mycobacterium tuberculosis. Una de les principals característiques d'aquest bacteri és que pot mantenir-se amagat sense arribar a causar la malaltia (infecció latent). Les persones amb infeccions latents poden arribar a desenvolupar TB activa més endavant; es calcula que un quart de la població mundial està infectada de manera latent. Aquest fet, juntament amb el creixement de la resistència als antibiòtics, fa complicat assolir l'objectiu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) d'eliminar la TB el 2035, segons es va incloure en els Millenium Development Goals de les Nacions Unides el 2016. En aquest sentit, l'OMS està canviant les polítiques i centrant-se més en el tractament preventiu d'infeccions latents mentre que es potencia la innovació en el diagnòstic, vacunes i tractaments. Per tot això és imprescindible ser capaços de detectar de manera fiable els casos latents.

El grup que lidera el Dr. José Domínguez ha participat en un estudi per posar a prova una nova tècnica per detectar les infeccions de TB latent. La tècnica l'ha desenvolupat el grup del científic Morten Ruhwald al Centre de Recerca en Vacunes de l'Statens Serum Institut a Copenhaguen, Dinamarca. Aquest nou test detecta RNAm IP-10 utilitzant PCR, una tecnologia comú en la majoria de laboratoris de TB. La IP-10 ja ha estat provada anteriorment, com a proteïna, i ha donat resultats prometedors. Com que l'RNAm es produeix previ a la proteïna, aquest test podria esdevenir un diagnòstic més ràpid. L'assaig s'ha fet en 89 pacients de TB i 99 controls sans. La Dra. Raquel Villar-Hernández, del grup de l'IGTP, ha coordinat el reclutament i la presa de mostres de pacients a 5 centres a l'àrea de Barcelona.

El test més estès, l'actual prova de la tuberculina (tuberculin skin test, TST) pot donar falsos positius en persones que hagin rebut la vacuna BCG. El segon test més habitual, l'anomenat IGRA test estudia la resposta immunitària del cos a la infecció. Ambdós tests són menys eficients en grups específics, com els infants o les persones immunosuprimides que reben corticoesteroides o altres tractaments, o aquells que tenen el VIH.

"L'assaig ens ha permès constatar que el nou mètode desenvolupat pel grup de Copenhagen té bona resposta en pacients i, en l'estudi, hem pogut identificar perfeccionaments que potencialment el milloraran encara més", explica Villar-Hernández. "També hi ha indicis que la seva sensibilitat es podria utilitzar per predir el risc de desenvolupar la malaltia, que és molt necessari", afegeix.

"Les polítiques de salut pública entorn de la TB ja no només se centren en els tractaments, sinó també en aconseguir noves maneres d'identificar la població infectada -especialment les infeccions latents-, que siguin millor, més ràpides, més fàcils i més econòmiques", valora Domínguez. "El nostre grup està treballant en diversos consorcis internacionals centrats en noves tècniques diagnòstiques que es puguin dur a terme fàcilment i serveixin per a tothom, per poder assolir els objectius", conclou.

J Clin Microbiol. 2020 Sep 22;58(10):e00848-20. doi: 10.1128/JCM.00848-20. Print 2020 Sep 22. Diagnostic Accuracy of Interferon Gamma-Induced Protein 10 mRNA Release Assay for Tuberculosis. Blauenfeldt et al, PMID: 32719030, PMCID: PMC7512164 (available on 2021-03-22), DOI: 10.1128/JCM.00848-20