Notícies

Un equip multidisciplinari identifica noves maneres de classificar pacients amb glioblastoma i apunta a noves teràpies

- Recerca

Un consorci liderat per la Dra. Carmen Balaña al Badalona Applied Research Group in Oncology (B·ARGO) de l'Institut Català d'Oncologia a Badalona, a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) ha publicat dos articles que indiquen millors maneres d'estratificar pacients amb glioblastoma, que podria permetre als metges fer prediccions sobre el pronòstic i prendre millors decisions sobre quins tractaments aplicar.

El consorci ha publicat dos articles a la revista Clinical Cancer Research. La Dra. Cristina Carrato del Servei de Patologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, investigadora de l'IGTP, és la primera autora del primer article, que obre la possibilitat de noves immunoteràpies per aquests tumors. La Dra. Anna Esteve-Codina del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, del Centre for Genomic Regulation, és la primera autora del segon article, que descriu un nou mètode d'estratificació per ajudar els metges en una millor gestió dels pacients amb glioblastoma. Ambdós estudis impliquen un consorci multidisciplinari d'hospitals i centres de recerca, amb els pacients i professionals del Grup Glioma de Catalunya (GLIOCAT).

El glioblastoma és un càncer agressiu que afecta el cervell o la medul·la espinal. És una malaltia minoritària, afecta només entre 3 i 4 persones de cada 100.000, però és el tipus de tumor cerebral més comú en adults i és una malaltia molt angoixant. Els tumors al cervell són difícils de tractar per la seva ubicació, el tractament més comú és la cirurgia seguida de radioteràpia i quimioteràpia, però la supervivència acostuma a ser molt pobra. Tot i això, no tots els glioblastomes són iguals i el fet de poder identificar les cèl·lules i els mecanismes implicats és essencial per tal de dissenyar tractaments més eficaços i dirigits.

Actualment s'utilitzen diverses maneres de classificar els tipus de tumors en pacients: la classificació del subtipus Cancer Genome Atlas (TCGA), que s'utilitza principalment en assaigs clínics als EUA, i el subtipus IGS intrínsec dels IGS, que és més comú a Europa, són dos exemples de classificacions habituals. Diversos investigadors han proposat anàlisis moleculars, però són estudis que no van tenir en compte els tractaments que havien tingut els pacients amb anterioritat i, per tant, no és possible comparar l'eficàcia dels diferents mètodes i classificar els pacients en diferents grups pel que fa al pronòstic i els tractaments més adequats. "Volíem esbrinar l'impacte dels diferents subtipus sobre la supervivència global i identificar altres alteracions moleculars, que podrien estar relacionades amb la manera com progressarien els pacients. Això ajudaria els metges a prendre decisions molt millors", diu Balaña. "Per això vam prendre una col·lecció de mostres de pacients que havien rebut el mateix tractament estàndard de primera línia, de manera que eren directament comparables. Les hem analitzat mitjançant tècniques estàndards, i addicionalment hem utilitzat la seqüenciació d'ARN de les mostres parafinades. És la primera vegada que s'utilitza aquesta tècnica per aquest tipus de tumor en un conjunt de mostres que provenen de pacients tractats uniformement ".

Les mostres es van recollir de 124 pacients de 6 hospitals de Catalunya, entre 2004 i 2014. La investigació ha esta complexa i ha implicat l'anàlisi de dades mèdiques de pacients i la seva progressió, i una sèrie d'anàlisis per analitzar diferències moleculars subtils en mostres tumorals. L'objectiu era trobar diferents subtipus identificables de tumors que fossin susceptibles a teràpies noves i més efectives.

La feina del consorci ha donat fruits i els dos articles mostren dos resultats importants. "Hem descobert que la separació tradicional dels subtipus moleculars dels pacients no ajuda els metges a predir com progressaran després dels seus primers tractaments", explica Esteve-Codina. "No obstant això, hem trobat gens que estan més fortament relacionats amb la supervivència en un dels grups, cosa que és extremadament prometedora com a nou marcador pronòstic i que s'hauria de confirmar amb més investigacions i un grup més gran de pacients", afegeix.

El grup també va trobar un tipus de tumor, que havia estat classificat de dues maneres diferents pels dos sistemes que utilitzen actualment els metges. Les cèl·lules d'aquests tumors tenen característiques extremadament similars a les cèl·lules del melanoma (càncer de pell) que responen als tractaments d'immunoteràpia. "Com que hem utilitzat l'anàlisi d'ARN per primera vegada, hem pogut seleccionar anticossos dirigits a gens específics", diu Carrato, "això obre el camí als tractaments d'immunoteràpia per a aquest grup de tumors".

"Aquest tipus d'investigació multidisciplinària i multicèntrica és essencial per resoldre els problemes més complexos del tractament del càncer, especialment en malalties minoritàries", conclou Balaña. "En aquest cas, en la cerca de millors diagnòstics, també hem identificat nous gens i marcadors potencials que obren una nova direcció per al tractament del glioblastoma i confiem que la investigació futura consolidarà aquests avenços".

Finançament

El treball inclou departaments de patologia i radiologia dels sis hospitals implicats i grups de recerca dels hospitals i altres centres de recerca biomèdica de la regió. Va ser finançat per la Fundació La Marató TV3 (665 / C / 2013), l'Instituto de Salud Carlos III, ISCIII / MINECO (PT17 / 0009/0019), ISCIII / AES (INT19 / 00032) i ISCIII / AES (CM19 / 00068) amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (PERIS SLT006 / 17/00040).

Artícles de referència

Glioblastoma TCGA mesenchymal and IGS 23 tumors are identifiable by immunohistochemistry and have an immune-phenotype indicating potential benefit from immunotherapy
Cristina Carrato et al. Clin Cancer Res. 2020 Sep 30; clincanres.2171.2020. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-20-2171. PMID: 32998960

RNA-Sequencing and immunohistochemistry reveal ZFN7 as a stronger marker of survival than molecular subtypes in G-CIMP-negative glioblastoma
Anna Esteve-Codina, et al. Clin Cancer Res October 26 2020 DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-20-2141