Notícies

Una revisió sobre el paper de la curcumina en la teràpia del càncer colorectal

- Recerca

La cúrcuma és una espècia popular aquests dies i es troba arreu, des de les receptes de cuina més tradicionals fins a tes i cafès. S'ha utilitzat durant segles en la medicina tradicional índia (ayurveda) i se'n destaquen les seves propietats antiinflamatòries i antitumorals. Tot i això, perquè qualsevol substància es pugui arribar a utilitzar com a teràpia (o complement terapèutic) cal que es duguin a terme els assaigs clínics  per demostrar-ne la seguretat, així com descartar possibles efectes adversos amb altres teràpies que ja s'utilitzen en la pràctica clínica. A més, cal tenir en compte que a l'organisme li és difícil assimilar  la curcumina, el principi actiu de la cúrcuma, només ingerint cúrcuma o extracte de curcumina. De manera que és essencial trobar la millor manera d'administrar-la.

"En estudis previs del nostre grup hem pogut demostrar que la curcumina podria millorar l'acció terapèutica de l'oxaliplatí, un fàrmac quimioterapèutic que s'està administrant actualment en pacients amb càncer colorectal. Per això vam decidir fer una revisió de tots els estudis recents sobre la curcumina com a tractament per aquesta malaltia", explica Vicenç Ruiz de Porras, de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i del Badalona Applied Research Group in Oncology de l'Institut Català d'Oncologia (B·ARGO, ICO). El treball s'ha dut a terme amb Eva Martínez-Balibrea, de l'IGTP i el Programa ProCURE de l'ICO; i Laura Layos, també del B·ARGO, ICO i IGTP.

Tot i que el colorectal és el segon càncer més mortal, ha quedat enrere en els avenços actuals en immunoteràpia contra el càncer i només un 5% dels casos són susceptibles als nous tractaments. El cribratge i el diagnòstic precoç han millorat les taxes de supervivència, però el 25% dels pacients diagnosticats recentment ja presenten malaltia metastàtica. Els tractaments habituals per aquests pacients són els de quimioteràpia, sovint rebent tres o més cicles de tractaments consecutius a mesura que es tornen resistent a cadascun d'ells. Malauradament, molts esgoten les opcions terapèutiques.

S'ha demostrat que la curcumina té efectes contra el càncer, per si sola, en cèl·lules i en animals d'experimentació; interactuant amb diversos processos cel·lulars que afecten la proliferació, la mort cel·lular, la capacitat de les cèl·lules de viatjar i formar metàstasis o que els tumors promoguin el creixement de vasos sanguinis.

"La majoria de quimioteràpies actuen  en aquestes mateixes vies, per això és vital comprendre la interacció que tenen amb la curcumina", explica Martínez-Balibrea. "De fet, hi ha proves que la curcumina alentiria l'aparició de resistència a determinades teràpies".

Aquest treball ofereix una àmplia  revisió de les teràpies estàndard, en la majoria de les quals s'ha demostrat una millora de l'eficàcia i una reducció de la toxicitat gràcies a  l'adició de la curcumina . Alguns estudis també han explorat l'aplicació de la curcumina en combinació amb altres compostos antiinflamatoris per protegir el colon, o l'ús d'altres formes del compost més fàcils d'absorbir per l'organisme, incloent nanopartícules i nous anàlegs sintètics.

"Són notícies prometedores per l'ús de la curcumina en el tractament del càncer colorectal", afegeix Ruiz de Porras, "però encara és aviat per utilitzar-la en els programes de tractament estàndard. La majoria d'aquests estudis són molt preliminars o es troben en estadis primerencs".

"Per demostrar que la curcumina millora els tractaments actuals encara fan falta grans assaigs, especialment utilitzant les noves i prometedores formulacions que són de més fàcil absorció per l'organisme", apunta Martínez-Balibrea, "a més,  tenim molts indicis que indiquen  que la curcumina també podria ajudar a evitar que els pacients generessin resistència als tractaments, la qual cosa suposaria un gran avanç  en el tractament d'aquest tipus de càncer".

Article de referència
Curcumin: a therapeutic strategy for colorectal cancer?
Vicenç Ruiz de Porras , Laura Layos , Eva Martínez-Balibrea *
Semin Cancer Biol. 2020 Sep 14:S1044-579X(20)30192-9. doi: 10.1016/j.semcancer.2020.09.004. Online ahead of print. PMID: 32942023

Els autors afirmen que aquest article fa referència a la curcumina controlada mèdicament i que no recomanen en absolut ingerir grans quantitats de cúrcuma. Els pacients han de parlar sobre qualsevol tractament alternatiu o complementari amb el seu oncòleg o oncòloga.