Notícies

Els paràsits de Plasmodium vivax són presents i provoquen canvis en la medul·la òssia a les infeccions de malària

- Recerca

Tres grups de l'IGTP han col·laborat amb diversos grups brasilers en un estudi del paràsit Plasmodium Vivax. L'article, que s'ha publicat al Journal of Infectious Diseases, demostra la presència de P. vivax a la medul·la òssia durant les infeccions, fet que ha estat controvertit fins ara. També han mostrat que altera la producció normal de glòbuls vermells, a més de canviar la resposta immune.

Hernando A del Portillo, professor ICREA, i Carmen Fernández, tots dos a ISGlobal i coliderant el grup Plasmodium vivax and exosome research (PVREX) a l'IGTP; Maria Pilar Armengol, de la plataforma de Genòmica Translacional, i Lauro Sumoy, de la plataforma de Genòmica d'Alt Contingut i Bioinformàtica han contribuït en un article publicat al Journal of Infectious Diseases.

El grup PVREX ha publicat diversos treballs sobre P. vivax a la melsa, però fins ara no s'havia demostrat inequívocament la seva presència a la medul·la òssia. Plasmodium vivax es troba a molts països i és responsable d'almenys 7 milions de casos de malària cada any, causant patologies molt greus o la mort. Té un cicle de vida complex i pot esquivar les defenses del cos; les formes immadures s'amaguen al fetge i reapareixen per provocar una recaiguda, de manera que la major part del temps no es detecta en sang. Conèixer més a fons com es comporta a la medul·la òssia pot donar pistes de com combatre la malaltia.

Per aquest article es va estudiar la medul·la òssia de 7 pacients durant un atac agut de malària i 42 dies després del seu tractament amb fàrmacs. L'equip va extreure cèl·lules i va dur a terme estudis per identificar si el paràsit estava present i com afectava el funcionament dels gens a les cèl·lules de la medul·la òssia, que produeixen glòbuls vermells, entre altres funcions. Han trobat que el paràsit, efectivament, era present a la medul·la òssia durant les infeccions i que afectava la funció dels gens necessaris per a la producció normal de glòbuls vermells, de manera que se'n produïen menys. També tenia afectacions als gens responsables d'una resposta immune correcta.

"Es tracta d'un estudi que prova un fet que s'ha debatut molt des de 1894", explica del Portillo, un dels dos investigadors que van dissenyar la investigació. "Hem demostrat que el paràsit de P. Vivax sí que es troba a la medul·la òssia durant les infeccions, així com a les parts del cos que ja coneixíem i que està alterant les funcions normals d'aquest teixit. Un altre lloc per on es pot escapar la detecció i el tractament, i que s'haurà d'abordar ", conclou.

Article original

J Infect Dis, 2020 Jun 18. doi: 10.1093/infdis/jiaa177. Online ahead of print.
Morphological and Transcriptional Changes in Human Bone Marrow During Natural Plasmodium Vivax Malaria Infections. Marcelo A M Brito et al.