Notícies

Un equip amb investigadors de l’IGTP confirmen noves vies per provar i tractar la tuberculosi aprofitant les defenses del cos

- Recerca

L'equip d'investigadors, incloent el grup de recerca d'Innovació en infeccions respiratòries i diagnòstic de la tuberculosi a l'IGTP, han confirmat la importància d'explorar les vies immunitàries enlloc de les modulades per interferó-gamma, que és la que ha estat més estudiada fins ara. L'estudi, fet en una cohort de pacients del sud d'Europa, s'ha publicat a Frontiers of Immunology, i també apunta maneres de diferenciar entre la tuberculosi activa i latent, un dels objectius principals en la batalla contra la malaltia.

La tuberculosi, o TB, la causa el bacteri Mycobacterium tuberculosis. Una part important de la defensa contra la tuberculosi se centra en les citocines, substàncies que utilitzen les cèl·lules del sistema immunitari per comunicar i controlar la resposta immunitària. Fins ara, una gran part dels estudis s'han centrat en una citocina, interferó-gamma. Aquesta investigació confirma que diferents citocines identificades prèviament pel grup també són claus per combatre la tuberculosi en els pacients inclosos a l'estudi. A més, poden ser útils per discriminar les infeccions actives i latents, i predir la progressió de la malaltia.

"La TB és una malaltia difícil de diagnosticar i tractar. Està més estesa del que la gent s'imagina, es calcula que una quarta part de la població n'està infectada de manera latent, el que significa que no està activa ni els emmalalteix, però pot progressar a activa de manera que sí que els emmalalteixi i puguin passar-ho a altres persones", explica José Domínguez, del grup de recerca d'Innovació en infeccions respiratòries i diagnòstic de la tuberculosi a l'IGTP, que han treballat en col·laboració amb diversos grups de recerca europeus, incloent la Universitat de Leiden, la xarxa CIBER i altres centres hospitalaris per dur a terme l'estudi. "Les proves d'immunodiagnòstic disponibles actualment no discriminen entre infeccions latents i aquelles en què el bacteri és viu als pulmons", afegeix. Un problema afegit és que actualment només hi ha una vacuna, que protegeix els infants, però no atura la TB activa als pulmons d'adolescents i adults, de manera que fins i tot vacunats continuen escampant la malaltia.

El sistema immunitari es pot comparar amb un complex joc del gat i la rata entre microorganismes invasors i les defenses del propi cos. Una part de l'estratègia del bacteri és amagar-se del sistema immunitari de diverses maneres. Les substàncies anomenades antígens, que són al bacteri causant de la TB, són conegudes cèl·lules especialitzades del sistema immunitari que armen les seves defenses via citocines, entre altres substàncies. Fins ara, moltes de les investigacions s'han centrat en la citocina interferó-gamma, que se sap que està implicada en les defenses.

El grup havia identificat prèviament diferents antígens del M. tuberculosis en mostres de teixit pulmonar i diferents citocines produïdes per les cèl·lules immunitàries que hi responien. Algunes d'aquestes citocines són més comuns en adults amb la malaltia i altres en adolescents. A més, també poden ser marcadors per TB activa o latent.

"És un estudi petit, però amb resultats molt rellevants", diu Raquel Villar-Hernández, investigadora del grup a l'IGTP. Afegeix que "confirma els nostres resultats al laboratori i demostra que hem d'avaluar un ventall més ampli de respostes immunes a la TB, no només interferó-gamma. També hem de continuar investigant les citocines i altres cèl·lules del sistema immunitari com a mecanisme per detectar la TB, però també estratificant pacients en diferents grups d'edat i estadis de la malaltia".

Original paper

Cell-Mediated Immune Responses to in vivo-Expressed and Stage-Specific Mycobacterium tuberculosis Antigens in Latent and Active Tuberculosis Across Different Age Groups

Mariateresa Coppola et al, Front Immunol. 2020; 11: 103. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.3389/fimmu.2020.00103, PMCID: PMC7026259, PMID: 32117257

Finançament

L'estudi té el support de la Comissió Europea [FP7 NEWTBVAC project contract no. LSHP-CT-2003-503367, EC ITN FP7 VACTRAIN project; EC HORIZON2020 TBVAC2020 (Grant Agreement No. 643381)]. També té el suport de: (i) beca de l'Instituto de Salud Carlos III (PI16/01912 i PI18/00411), en el Plan Nacional de I+D+I i cofinançat per la Subdirección General de Evaluación de l' ISCIII i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); i (ii) una beca de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (project 25/2016; SEPAR; Barcelona, Spain). AS-M disposa d'una beca postdoctoral Juan Rodés (JR18/00022) de l'ISCIII. També amb el suport de la European Respiratory  Society (Fellowship STRF 2016).