Notícies

Investigadors de la UPC i de l’IGTP avaluen l’evolució de l’epidèmia per COVID-19 i l’eficàcia de les mesures de control, mitjançant models matemàtics

- Projectes, Recerca

Un equip d'investigadors del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la UPC i del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), amb l'impuls de "la Caixa", han elaborat un model matemàtic per fer un seguiment de l'epidèmia del COVID-19. L'informe que realitzen per a l'oficina d'estratègia de la Unió Europea a partir del model s'actualitza diàriament i inclou prediccions per a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. El model serveix també per analitzar l'eficàcia de les mesures que s'estableixin als diferents països.

L'equip d'investigadors -format per Clara Prats, Sergio Alonso i Daniel López Codina, del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC); Martí Català del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i Pere Joan Cardona de l'IGTP- analitzen, des de fa setmanes, les dades d'incidència del COVID-19 en diversos països i han desenvolupat un model matemàtic que permet quantificar la situació per diverses zones (per exemple, comunitats autònomes) i països, així com una predicció de l'evolució per als següents tres dies. L'informe que realitzen i actualitzen diàriament es fa arribar al directori general Digital Excellence and Science Infrastructure de la Comissió Europea, liderat per Thomas Skordas. En aquest grup de treball s'hi integren també investigadors de l'European Centre for Disease Prevention and Control, del Joint Research Centre, i de l'Imperial College London.
 

El model matemàtic construït ha estat en funcionament durant les dues darreres setmanes fent projeccions a curt termini amb un interval de confiança del 99% per diferents països europeus amb un encert correctament calibrat donant, per tant, la predicció correcta en quasi totes les prediccions. Properament, tan bon punt estigui assegurat el seu correcte funcionament, s'incorporaran prediccions a una setmana vista. Els resultats d'aquest model s'incorporen cada dia en l'informe de situació enviat al grup de treball europeu.

L'informe té com a objectiu proporcionar una imatge completa de la situació pandèmica de COVID-19 als països europeus i poder preveure la situació per als propers dies. Utilitzant un model empíric, verificat amb l'evolució del nombre de casos confirmats en països on l'epidèmia està a punt de concloure, incloses totes les províncies de la Xina, el model no pretén interpretar les causes de l'evolució dels casos, però sí avaluar la qualitat de les mesures de control realitzades a cada país i realitzar una predicció de tendències a curt termini. 

Prediccions
Les prediccions fetes per a Catalunya el 17 de març indicaven que per al dia 18 de març hi hauria uns 1.830 casos. Les dades del dia 18 indiquen que tenim 1.866 casos. El model funciona correctament. Les previsions apunten a uns 850 nous casos per al dia d'avui (19 de març) i uns 1.228 nous casos per a demà (20 de març) a Catalunya, l. Per a Espanya, les prediccions són de 3.256 nous al llarg del dia d'avui i uns 3.810 nous casos al llarg de demà.S'ha de tenir en compte, però, que els efectes de les mesures que s'implementen en un dia determinat no s'observaran fins a aproximadament 5-7 dies més tard. En aquest sentit, per al cas espanyol, és important tenir l'eina enllestida i funcionant per a aquest proper cap de setmana, quan es compleixin 6 dies de la declaració de l'estat d'alarma. La disponibilitat d'eines fiables com aquesta pot ajudar a prendre decisions avui i, sobretot, afrontar la gestió en futures situacions similars.

Una versió d'aquest informe, amb gràfiques i prediccions per a Catalunya, Espanya i la Unió Europea, es pot trobar actualitzat diàriament a: https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19.

Sobre l'equip d'investigadors
Es tracta d'un grup de treball multidisciplinari, format per biofísics i metges, que treballa principalment en la incorporació de la modelització matemàtica per estudiar l'evolució de malalties infeccioses i com a model alternatiu a la recerca amb models animals.