Notícies

Un nou projecte europeu, participat per Germans Trias, determinarà la utilitat de la retina per identificar persones amb diabetis tipus 2 i el deteriorament cognitiu

- Campus Can Ruti, Recerca

L'IGTP participa en aquest projecte, iniciat recentment, amb finançament europeu que pretén explorar el possible enllaç biològic entre les alteracions observades a la retina i les que es presenten al cervell, en persones amb diabetis tipus 2 (DT2). El projecte, anomenat RECOGNISED, pretén així veure si, d'alguna manera, els ulls podrien ser una finestra al que passa al cervell.

Els darrers anys hi ha hagut proves que la DT2 està associada a un deteriorament cognitiu i demència, amb estudis que demostren que les persones que viuen amb diabetis tipus dos tenen un doble risc de desenvolupar Alzheimer en comparació amb la població general. L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que suposa la pèrdua progressiva de cèl·lules del cervell, la qual cosa causa un davallament cognitiu i, eventualment, demència. Les persones amb deteriorament cognitiu són més propenses a una mala gestió de la diabetis, un mal control glicèmic i una major incidència de complicacions relacionades amb la malaltia, la qual cosa suposa reptes importants per als individus així com per al sistema sanitari.

RECOGNISED té una durada de quatre anys en els quals estudiarà els mecanismes biològics que causen alteracions estructurals i funcionals a la retina en persones amb diabetis tipus 2. Així, es vol determinar si aquestes mateixes vies tenen un paper en els canvis que s'observen al cervell durant el desenvolupament del deteriorament cognitiu i la demència. L'equip de l'IGTP, liderat pels doctors Xavier Valldeperas (oftalmologia) i Manel Puig (endocrinologia), com a partners, reclutaran i estudiaran una cohort de 70 pacients amb DT2 i en faran el seguiment segons el protocol establert, per poder determinar si les observacions a la retina són útils en relació als canvis al cervell.

Amb totes les dades, RECOGNISED podrà determinar si l'avaluació de la retina, que és de fàcil accés amb tecnologies actuals no invasives, podria ajudar en una identificació precoç del deteriorament cognitiu en persones amb DT2, de manera que puguin rebre un suport adequat. També analitzarà les dades recollides prèviament, mostres de registres, cohorts i biobancs. Coneixent els mecanismes de la malaltia, RECOGNISED podria ajudar a identificar noves intervencions terapèutiques potencials.

Coordinat per l'Institut de Recerca de Vall d'Hebron (VHIR), el projecte RECOGNISED agrupa 21 partners de nou països diferents, incloent institucions acadèmiques, petites i mitjanes empreses, EATRIS i associacions de pacients, amb coneixements i expertesa complementaris. El projecte compta amb un finançament de 6 milions d'euros en el marc d'H2020 de la Unió Europea (grant agreement No 847749), a través del programa que té per objectiu millorar la qualitat de vida dels pacients amb diabetis.