Notícies

La importància de les accions COST per potenciar la col•laboració en la recerca en malalties minoritàries

- Recerca

En el context actual de la recerca i, en especial, en el cas de la investigació en malalties minoritàries, les accions COST són un programa clau per fomentar la cooperació transnacional. Aquesta és l'afirmació que signen un grup d'investigadores espanyoles, entre les quals la Dra. Gisela Nogales, en un escrit recent publicat a The Lancet Neurology.

La Dra. Gisela Nogales, investigadora principal del grup de recerca Neuromuscular i Neuropediàtrica a l'IGTP, juntament amb les altres autores de l'article han participat recentment en una acció COST (BM1207) centrada en l'estudi dels oligonucleòtids antisentit com a opció terapèutica per a la modulació genètica en malalties minoritàries de l'àmbit neuromuscular. Abans de l'acció COST només hi havia dues teràpies aprovades amb oligonucleòtids antisentit i, durant el temps que ha durat l'acció, se n'han aprovat tres més: "un avenç clau que permetrà l'impuls d'estudis preclínics en diverses malalties minoritàries en què es podria aplicar aquesta aproximació terapèutica", expliquen a l'article. També, gràcies a la possibilitat de creixement de les xarxes COST durant el projecte, l'acció va ampliar considerablement el número de malalties estudiades.

Les accions COST són un programa europeu, amb el suport de la Unió Europea en el marc del programa Horizon 2020, per potenciar la recerca col·laborativa en diversos àmbits, i és "especialment clau en el cas de les malalties minoritàries deguda la incidència d'aquestes i la poca atenció que reben per part de la indústria farmacèutica", explica Nogales. Actualment, 22 de les xarxes de recerca que finança COST estan dedicades a les malalties minoritàries; a l'article hi repassen dues de les accions COST dedicades al desenvolupament clínic de les teràpies dirigides a l'RNA: la primera, COST BM1207 (2013-2017), i l'acció COST que acaba de començar CA17103 (2018-2022), en què hi participen més de 240 investigadors d'Europa, Estats Units, Canadà i la Xina.

L'IGTP es va afegir a la BM1207 un cop ja iniciada, el 2016; ara forma part des de l'inici de la nova acció (CA17103) centrada en millorar les estratègies d'alliberament d'aquestes opcions terapèutiques. Nogales valora molt positivament la participació en les accions: "ha estat una gran oportunitat de formació i aprenentatge per a tot el grup, a més de permetre'ns ser part en publicacions de gran relleu en el nostre àmbit". A més, afegeix, "ha estat clau per promoure contactes i generar una xarxa de recerca a nivell estatal que, fins ara, no existia ni estàvem col·laborant. L'acció COST ens ha fet sumar i avançar, possiblement, més ràpid en tractaments per aquestes malalties".

Article de referència:

COST Actions: fostering collaborative research for rare diseases. Desviat LR, Jiménez Mallebrera CJ, Vallejo-Illarramendi A, Mayán MD, Nogales-Gadea G, Arechavala-Gomeza V. The Lancet Neurology. Nov;18(11):989-991. doi: 10.1016/S1474-4422(19)30366-7