Notícies

Tres projectes d’innovació de l’IGTP reben una ajuda CaixaImpulse

- Recerca

Tres grups de recerca de l'IGTP han rebut 3 de les 21 beques de la convocatòria 2019 de CaixaImpulse, atorgades per l'Obra Social 'la Caixa'. Els projectes becats liderats per la Dra. Katrin Beyer, el Dr. Francesc Borras i la Dra. Alicia Martínez Piñeiro es dediquen a millorar el diagnòstic de la demència amb cossos de Lewy, nous mètodes per al seguiment de la disfunció renal i la recerca de nous marcadors predictius en ictus isquèmic agut, respectivament.

Sota el lema 'Questions for the future', l'acte de lliurament de beques va ser presidit, aquest dilluns 16 de setembre, per Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la Caixa"; Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària "la Caixa"; Javier Solana, membre del Patronat i del Consell Assessor d'Experts en Recerca de la Fundació Bancària "la Caixa", i Pedro Duque, ministre de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d'Espanya, han lliurat els ajuts als 79 investigadors nacionals i internacionals que, gràcies a les recerques que desenvoluparan a les millors universitats i centres d'investigació d'Espanya i Portugal, seran capaços de canviar el futur de les persones.

Tres nous projectes innovadors a l'IGTP

El projecte liderat per la Dra. Beyer, del grup de recerca de Genòmica i Transcriptòmica de les Sinucleidopaties, se centra en la validació de miRNA de la sang com a eina diganòstica per la demència amb cossos de Lewy. Per la seva coincidència patològica i clínica, aquest tipus de demències molt sovint es diagnostica equivocadament com a malaltia d'Alzheimer. Les conseqüències d'aquests diagnòstics equivocats són la prescripció d'un tractament també erroni, amb possibles reaccions adverses; per això el projecte proposa validar i avançar el diagnòstic mitjançant l'ús de miRNA de la sang. La darrera dècada ha augmentat considerablement el nombre de morts associades a malalties neurodegeneratives, com la demència amb cossos de Lewy, per això cal precisar i avançar el diagnòstic, per prescriure tractaments adequats que permetin remetre'n la progressió i, en un futur, potser revertir la malaltia.

El Dr. Borràs lidera un projecte innovador centrat en el seguiment dels pacients amb trasplantament renal. Des del grup de recerca d'Innovació en Vesícules i Cèl·lules per a l'aplicació en Teràpia (IVECAT), treballaran per validar vesícules extracel·lulars com a biomarcador alternatiu i menys invasiu a les biòpsies, que són el mètode estandard per a diagnosticar la disfunció crònica en l'empelt de ronyó en pacients amb trasplantament renal. Les biòpsies són un mètode molt invasiu que, a més, s'ha de practicar sovint en aquests casos, amb el conseqüent desgast que pot derivar en dany permanent. El mètode que proposa l'equip del Dr. Borràs és una innovació prometedora per substituir la prova de forma menys invasiva, econòmica, ni sense complicacions potencials ni riscs associats.

La proposta de l'equip de la Dra. Martínez Piñeiro té un caràcter més clínic, centrat en establir marcadors predictius de recuperació funcional prèvia al tractament de l'ictus isquèmic agut. Actualment estan estudiant la capacitat predictiva que es coneix que tenen els potencials evocats somatosensorials com a indicadors vàlids de reg sanguini cerebral, en pacients després d'una trombectomia mecànica. Aquesta informació es podria registrar en potencials pacients en un dispositiu de butxaca, de manera que permeti al personal sanitari tenir dades prèvies per avaluar l'actuació sobre el pacient, proporcionant més informació per ajudar a la presa de decisions.

Un total de 7 beques CaixaImpulse a l'IGTP

El Programa CaixaImpulse enguany, ha concedit 21 ajudes promogudes per "la Caixa", amb la col·laboració de Caixa Capital Risc i EIT Health, dirigides a centres de recerca, universitats i hospitals, sense ànim de lucre, de tota la Unió Europea, que treballin en un projecte innovador de l'àmbit de la biomedicina. Des que va arrencar ara fa cinc anys, aquest programa ha afavorit la posada en marxa de 99 iniciatives, 14 de les quals ja s'han convertit en empreses derivades (spin-off). En l'edició de 2019 l'IGTP h ha obtingut 3 d'aquestes 21 beques per a l'impuls de projectes innovadors, en edicions anteriors també havia obtingut el finançament per 4 projectes més: Covergel, Teràpia Gènica per al tractament de l'Atàxia de Friedreich, Detecció de micobacteria no tuberculosa i Apotransferrin.