Notícies

El biobanc de l’IGTP renova la certificació europea del Biorepository Proficiency Testing Program

- Institucional, Recerca

És la tercera ronda d'avaluació a què se sotmet el biobanc de l'IGTP-HGT per tal de certificar i assegurar la qualitat dels serveis que ofereix. El Biorepository Proficiency Testing Program és un programa d'avaluació voluntari que actua de control de qualitat extern, integrat per representants de diversos països. Aquesta és la tercera vegada que el Biobanc de l'IGTP-HGT obté la certificació, s'hi sotmet cada dos anys.

En concret, s'han certificat els serveis de quantificació i anàlisi de puresa de l'ADN i de l'ARN, així com l'anàlisi d'integritat, també, d'ADN i ARN. La certificació de la ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories), compara el rendiment del biobanc avaluat amb el d'altres centres i laboratoris d'arreu del món. Alhora, ajuda a millorar la competència dels serveis que s'ofereixen perquè monitora i millora els processos, oferint propostes de millora i detectant febleses potencials. Però sobretot, el segell obtingut és una garantia de qualitat de cara als clients i col·laboradors, així com a els organismes finançadors i agències d'avaluació i qualitat.

El Biobanc de l'IGTP-HGT recull diverses col·leccions de mostres biològiques i treballa en el marc ètic i legal del sistema hospitalari. L'objectiu principal del servei de biobanc és promoure la recerca biomèdica mitjançant l'obtenció i emmagatzematge de mostres de teixits, fluids i les seves dades associades. El biobanc a Germans Trias està autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de 2013 i registrat al Registro Nacional de Biobancos de l'Instituto de Salud Carlos III. També forma part de diverses xarxes de cooperació de biobancs.