Notícies

Identifiquen nous biomarcadors candidats per a les etapes inicials de la diabetis tipus 1 pediàtrica

- Recerca

El grup de recerca d'Immunologia de la diabetis a l'IGTP ha publicat els primers resultats en la nova línia d'estudi de la diabetis tipus 1 (DT1) en edats pediàtriques, centrada en explorar els mecanismes de restabliment de la tolerància en els infants a l'inici de la malaltia i la definició de nous biomarcadors de remissió. En un estudi preliminar, els investigadors han intentat identificar nous biomarcadors durant els dos primers anys de la progressió de la DT1 pediàtrica que reflecteixin canvis immunoreguladors i etapes de remissió. L’inici i desenvolupament d'aquesta línia de recerca va lligada al finançament de la Fundació DiabetesCERO, vinculada a una associació de pacients.

Una de les característiques conegudes de la diabetis tipus 1 és el que es coneix com a fase de remissió parcial, també anomenada 'lluna de mel'. Es caracteritza per una disminució de la necessitat d'insulina administrada i es detecta, habitualment, entre sis mesos i dos anys després del diagnòstic, és a dir, després que el pacient comença el tractament. Durant aquesta remissió parcial la necessitat d'insulina pot disminuir fins a un 50% i per això es pot confondre amb un mal diagnòstic de la malaltia. Tot i que els mecanismes de la remissió parcial encara estan poc descrits, és probable que es degui a canvis metabòlics i a una recuperació parcial de la tolerància immunològica.

A l'estudi, liderat per la Dra. Marta Vives-Pi i Adrián Villalba, s'han identificat alteracions en els nivells circulants de molècules relacionades amb els sistemes immunològic i endocrí, així com canvis en les cèl·lules immunoreguladores en sang. "Aquests canvis reflecteixen probablement un intent de recuperació en etapes inicials de DT1 en nens", explica Villalba, "que en última instància podrien servir de biomarcadors potencials per caracteritzar la progressió de la DT1". Han identificat i estudiat 5 biomarcadors candidats en una cohort de pacients pediàtrics de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

Els següents passos són ampliar la cohort i incorporar el big data a l'estudi. Començant per la fase de 'lluna de mel', l'objectiu final és identificar biomarcadors que permetin diferenciar els diferents estadis de la DT1. Alguns assaigs clínics en aquesta malaltia fallen per la impossibilitat d'estratificar bé els pacients i la fase de remissió parcial pot ajudar a millorar-ne la precisió. Per això, afegeix Villalba, "els nous marcadors poden ser clau per identificar pacients candidats per assaigs".