08 Normativa de recerca i declaracions institucionals

We are sorry, this documentation is only available in Catalan and Spanish.

1.Comitè Ètic d'Experimentació Animal

2.Declaració institucional sobre l’ús de models animals en la investigació

Last updated 1 December 2022