06 Activitat subvencional

  We are sorry, this documentation is only available in Catalan and Spanish. 

  1. Una relació de les subvencions i ajuts que l'entitat tingui previst convocar, amb l'objectiu d'ésser beneficiària
  2. Els objectius, que pretén assolir la subvenció i els efectes que pot produir en el mercat
  3. Les subvencions i els ajuts atorgats, amb la indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris 

Last updated 1 December 2022