05 Contractes i convenis de colaboració del sector públic

 We are sorry, this documentation is only available in Catalan and Spanish.

  1. La relació de convenis vigents
  2. Les eventuals modificacions convenis
  3. La informació relativa al compliment i l'execució dels convenis

Last updated 1 December 2022