04 Contractació pública

  1. Concursos, contractes i licitacions 
  2. Informació sobre les entitats i òrgans de contractació
  3. Licitacions en tràmit
  4. La informació sobre els contractes programats
  5. Els contractes subscrits
  6. Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades
  7. Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació
  8. Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació
  9. Actes de desistiment i renúncia