Notícies

Un projecte del grup de recerca d'Endoscòpia Translacional rep un ajut del programa Caixaimpulse

- Innovació

Un projecte de l'IGTP entre els vint seleccionats enguany pels ajuts del programa Caixaimpulse de la Fundació Bancària "la Caixa" i CaixaCapital Risc. Es tracta del projecte liderat pel Dr. Lorenzo-Zúñiga i el Dr. Bartolí, del grup de recerca d'Endoscòpia Translacional, per avançar cap a la producció de CoverGel, un hidrogel tòpic per a les intervencions endoscòpiques terapèutiques que evita les complicacions que sorgeixen del dany tèrmic a la mucosa intestinal.

El programa selecciona projectes de recerca biomèdica per facilitar-ne la transferència al mercat. En el cas de CoverGel, és un dispositiu mèdic ja patentat i amb potencial per a ser utilitzat durant el tractament de càncer colorectal, que evita les complicacions associades amb les tècniques de resecció en colonoscòpies terapèutiques. Amb efectes de cicatrització sòlids demostrats en models preclínics, CoverGel és un compost biocompatible, biodegradable i bioactiu, que es pot aplicar directament a la capa de mucosa fent servir l'endoscopi o a través d'una injecció submucosa.

Cada any es duen a terme fins a 16,5 milions d'endoscòpies terapèutiques a tot el món. En el càncer colorectal, l'ús de tècniques de resecció permet l'extirpació de pòlips i es redueix, així, la necessitat d'una intervenció quirúrgica. Amb tot, les tècniques de resecció continuen necessitant cauterització elèctrica, cosa que fa augmentar el percentatge d'hemorràgies i perforacions. D'aquí la necessitat de trobar nous mètodes que puguin reduir aquestes complicacions.

Els projectes seleccionats per Caixaimpulse reben un ajut econòmic així com el suport de mentors de referència en el camp de la indústria, per assessorar en els plans de valorització i comercialització dels productes. Aquest és el segon ajut que guanya el projecte CoverGel aquest any en l'àmbit de la innovació i la transferència tecnològica, ja que va ser seleccionat per participar en el prestigiós programa de mestratge del MIT, a través de la Fundació per a la Innovació i la Prospectiva en Salut a Espanya (FIPSE).