Notícies

Un estudi proteòmic fa un pas més per a establir nous biomarcadors per a la cardiomiopatia dilatada

- Recerca

Investigadors de l'IGTP realitzen la primera caracterització proteòmica de vesicles extracel·lulars de pacients amb cardiomiopatia dilatada

La col·laboració entre els grups de recerca de Malalties Cardiovasculars (ICREC) i REMAR-IVECAT, de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, continua generant resultats prometedors, com els que s'han publicat recentment a la revista Laboratory Investigation, del grup Nature.

L'estudi se centra en la cerca de nous biomarcadors no invasius en sang per la cardiopatia dilatada (DCM per les sigles en anglès), que és la causa més comú de l'atac de cor no isquèmic i que acaba derivant al transplantament en la majoria dels casos. Tot i que s'han fet avenços importants en els darrers anys, encara és una condició de mal pronòstic.

Els investigadors de l'IGTP han fet un estudi comparatiu de vesícules extracel·lulars circulants (EVs) extretes de plasma de pacients DCM i de persones sanes. Cal destacar les diferències significatives que s'han trobat en el contingut proteic de les EVs en entre els dos grups, sans i malalts. En particular, a les mostres dels pacients s'hi han trobat sobre expressades proteïnes com el fibrinogen, serotransferrina, alfa-1-antitripsina, i una varietat important de la família de les apolipoproteïnes, incloent la clusterina, així com proteïnes de resposta a l'estrès i relatives a l'activació d'altres proteïnes. Així, l'estudi ha pogut descriure algunes de les diferents característiques proteòmiques de la cardiomiopatia dilatada en comparació amb pacients sans, i obre la porta a nous horitzons en  la cerca de nous  biomarcadors per al de diferents cardiopaties. En aquest sentit, els següents passos a considerar serien la validació dels resultats en diferents grups de pacients, i en altres cardiopaties.