Notícies

Un nou fàrmac mostra beneficis potencials en la recuperació de pacients després d'un atac de cor

- Recerca

Els investigadors del Grup de Recerca en Regeneració Cardíaca i Insuficiència Cardíaca (ICREC) de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i l'Institut del Cor de l'Hospital Germans Trias (iCor) han trobat efectes beneficiosos del nou fàrmac Sacubitril/Valsartan en la gestió de l'infart de miocardi (MI).

La seva recerca, recentment publicada en la revista Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, ofereix nous coneixements sobre la capacitat del fàrmac de reduir la inflamació, la fibrosi cardíaca i prevenir arrítmies cardíaques perilloses després del MI.

Les malalties cardiovasculars, especialment el MI, són una de les principals causes de mortalitat global. Després d'un tal esdeveniment, el miocardi lesionat afectat per la isquèmia desencadena una intensa reacció inflamatòria per eliminar les cèl·lules mortes i activar la substitució del teixit necròtic per teixit cicatricial basat en col·lagen. Encara que la cicatriu manté la integritat estructural del cor, no contribueix a la funció de bombeig del cor i augmenta el risc d'arrítmies malignes, contribuint al desenvolupament de la insuficiència cardíaca - una condició mèdica on el cor és incapaç de bombear sang amb eficiència suficient per satisfer les necessitats del cos.

En aquest context, Sacubitril/Valsartan és un fàrmac combinat que ha aconseguit resultats prometedors en reduir les taxes de rehospitalització i morts cardiovasculars en pacients amb insuficiència cardíaca. Encara que el paper d'aquest fàrmac en la insuficiència cardíaca comença a estar ben establert, la seva eficàcia en la gestió del MI segueix sent en gran part inexplorada. En aquest sentit, el present treball va tenir com a objectiu avaluar els efectes de l'administració precoç de Sacubitril/Valsartan en un model porcí preclínic de MI en termes d'inflamació, fibrosi cardíaca i propietats arritmogèniques del cor.

El fàrmac ha mostrat promeses en mitigar aquests efectes, reduint la resposta inflamatòria sistèmica aguda i el risc d'arrítmia fatal en un 55% i promovent la formació de cicatrius més saludables. Els Drs. Felipe Bisbal i Carolina Gálvez-Montón, que van dirigir l'estudi, afirmen que "els efects de Sacubitril/Valsartan en el model porcí d'infart de miocardi són molt prometedors i suggereixen que aquest nou fàrmac podria millorar substancialment el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients que pateixen aquest esdeveniment".

Els futurs estudis per a l'avaluació clínica en humans seran claus per determinar la reproductibilitat d'aquests resultats i el benefici clínic de la teràpia amb Sacubitril/Valsartan en un escenari de MI.

Referència

Daina Martínez-Falguera, Júlia Aranyó, Albert Teis, Gemma Ferrer-Curriu, Marta Monguió-Tortajada, Edgar Fadeuilhe, Oriol Rodríguez-Leor, Idoia Díaz-Güemes, Santiago Roura, Roger Villuendas, Axel Sarrias, Victor Bazan, Victoria Delgado, Antoni Bayes-Genis, Felipe Bisbal and Carolina Gálvez-Montón. Antiarrhythmic and Anti-Inflammatory Effects of Sacubitril/Valsartan on Post-Myocardial Infarction Scar. Arrhythmia and Electrophysiology. 2024 Apr 2024;0:e012517.  DOI: 10.1161/CIRCEP.123.012517