Notícies

Noves directrius per a l'estudi de paràsits mitjançant vesícules extracel·lulars

- Recerca

Vesícules extracel·lulars de paràsits i funció dels seus components en la relació paràsit-hoste.

Un grup de recerca de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha contribuït a elaborar un document amb noves directrius per a l'aïllament i la caracterització de vesícules extracel·lulars en la recerca de malalties parasitàries. L'estudi, publicat a la revista Journal of Extracellular Biology, podria millorar la nostra comprensió de les interaccions hoste-paràsit i avançar en el diagnòstic precoç, el tractament i la prevenció de malalties causades per paràsits.

Les malalties parasitàries, sovint oblidades en les prioritats sanitàries globals, afecten més de mil milions de persones a tot el món, predominantment en regions tropicals. Malgrat la seva important repercussió en la salut pública, aquestes malalties plantegen reptes en el diagnòstic, el tractament i la prevenció, en gran mesura degut als complexos cicles vitals dels paràsits i interaccions entre l'hoste i el paràsit.

Investigacions recents han demostrat que les diminutes partícules conegudes com a vesícules extracel·lulars, alliberades tant pels hostes com pels seus invasors patògens, tenen un paper vital en la interacció i la supervivència dels paràsits. Aquestes vesícules intervenen en processos com la propagació de la infecció i la modulació del sistema immunitari i resulten prometedores com a marcadors d'infeccions ocultes i predictors de la progressió de la malaltia després del tractament, fet que podria contribuir a la gestió de les malalties parasitàries.

Els mètodes existents per aïllar i examinar les vesícules extracel·lulars a vegades no tenen el rigor i la normalització necessaris, dificultant la verificació de la seva puresa i característiques específiques. Aquesta manca de tècniques precises i fiables és una barrera en la comprensió i aplicació eficaces de les vesícules extracel·lulars en la recerca mèdica.

Per tal de superar aquests reptes, aquest estudi introdueix un conjunt de directrius i normes rigoroses. Aquestes directrius proporcionen mètodes per a l'aïllament i caracterització molecular de vesícules extracel·lulars procedents de cultius cel·lulars infectats per paràsits, animals d'experimentació i mostres de pacients. El seu objectiu és millorar la qualitat i la fiabilitat dels resultats obtinguts en estudis relacionats amb paràsits i malalties tropicals. El document també inclou una anàlisi dels protocols recomanats i dels assaigs funcionals realitzats en cèl·lules hoste.

Aquest treball ha estat liderat per Carmen Fernández-Becerra (ISGlobal/IGTP, Espanya), Martin Olivier (McGill University, Canadà) i Ana Claudia Torrecilhas (UNIFESP, Brasil), en col·laboració amb diversos grups internacionals. Fernández-Becerra, primera autora de l'estudi i colíder del Grup de Recerca en Plasmodium vivax i Exosomes (PvREX), afirma: "Els mètodes proposats no només facilitarien la comparació de resultats entre diferents investigacions, sinó que també permetrien una comprensió més profunda dels mecanismes d'interacció entre els paràsits i els seus hostes, cosa que podria conduir a avenços en el diagnòstic precoç, el tractament i la prevenció d'aquestes malalties".

També afegeix que "al estandarditzar els procediments, augmentaria la qualitat i fiabilitat dels biomarcadors utilitzats per detectar infeccions asimptomàtiques i predir el pronòstic de la malaltia. Això podria tenir un impacte positiu en la salut pública permetent una detecció i gestió més eficaces de la malaltia".

Referència

Fernandez-Becerra C, Xander P, Alfandari D, Dong G, Aparici-Herraiz I, Rosenhek-Goldian I, Shokouhy M, Gualdron-Lopez M, Lozano N, Cortes-Serra N, Karam PA, Meneghetti P, Madeira RP, Porat Z, Soares RP, Costa AO, Rafati S, da Silva A-C, Santarém N, Fernandez-Prada C, Ramirez MI, Bernal D, Marcilla A, Pereira-Chioccola VL, Ronalte Alves L, Del Portillo H, Regev-Rudzki N, Correia de Almeida I, Schenkman S, Olivier M, Torrecilhas AC. Guidelines for the Purification and Characterization of Extracellular Vesicles of ParasitesJournal of Extracellular Biology. 2023 Oct;10(2):e117. DOI: 10.1002/jex2.117