Notícies

Nova plataforma de l'IGTP: la Unitat de Bioestadística

- Campus Can Ruti, Institucional

La Unitat de Bioestadística està formada per un equip d'estadístics i matemàtics que realitza i dona suport a la recerca biomèdica principalment al Campus Can Ruti, però també amb altres entitats públiques o privades. La Unitat s'ha incorporat recentment a les tecnologies i serveis que ofereix l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).

La missió de la unitat és promoure l'excel·lència en l'ús de la metodologia estadística en la recerca biomèdica.

Els objectius d'aquesta unitat són:

  • Assessorar i col·laborar als equips de recerca en tot el procés d'investigació: disseny i anàlisi estadístic, així com donar suport en la publicació de resultats.
  • Investigar en estadística i metodologia aplicada per millorar i potenciar la recerca biomèdica.
  • Formar al personal investigador en metodologia i estadística en l'àmbit de la recerca biomèdica.

El responsable de la plataforma, Cristian Tebé Cordomí, comenta que "disposar d'una plataforma de bioestadística en un institut de recerca és important per garantir una anàlisi de dades adequada, un disseny experimental robust, una presa de decisions basada en l'evidència, la validació resultats i una divulgació científica eficaç. Millora la qualitat i fiabilitat de la recerca i contribueix a l'avenç del coneixement científic".