Notícies

L'IGTP és designat 'Centre Expert EATRIS'

- Campus Can Ruti, Innovació, Institucional

EATRIS, la infraestructura europea per a la medicina translacional, ha designat 7 Centres Experts perquè facilitin serveis d'alt valor afegit que històricament oferia EATRIS Coordinació i Suport. Aquests serveis d'experts, que complementen els actuals serveis de recerca de laboratori oferts per les institucions EATRIS, cobreixen àrees crucials com la gestió de la innovació, l'estratègia reguladora, la viabilitat translacional i l'avaluació primerenca de tecnologies sanitàries. Amb els 7 centres experts acabats de nomenar, EATRIS continuarà atenent els esforços de recerca translacional d'Europa i la creixent demanda de serveis experts.

El nomenament dels 7 centres d'experts es va produir després de l'adopció del Marc General per a l'Execució Descentralitzada dels Serveis d'Experts per part del Consell d'Administració d’EATRIS el 10 de maig de 2022. Les 7 institucions van ser seleccionades en funció de la seva trajectòria i experiència en el suport a la innovació de projectes de Recerca Translacional. Totes elles van signar l'Acord de Serveis Experts Descentralitzats d’EATRIS (DESA), que proporciona el marc per a l'oferta de serveis en nom d’EATRIS-ERIC.

Les institucions que han estat designades com a "Centres Experts EATRIS" són: