Notícies

Trencant barreres en el diagnòstic i tractament de l'hepatitis C en poblacions de risc

- Recerca

D'esquerra a dreta: REDAN La Mina, mostra de sang seca i Servei de Microbiologia (LCMN, Hospital Germans Trias)
 

Un estudi amb persones que s'injecten drogues va avaluar una prova mínimament invasiva basada en mostres de sang seca (DBS, de l’anglès Dried Blood Spots) per al seguiment de la infecció pel virus de l'hepatitis C (VHC). Es va demostrar que l'ús de DBS per a la detecció de l'ARN del VHC i la determinació del genotip permet avaluar eficaçment la curació després del tractament i diferenciar entre la reinfecció i el fracàs terapèutic. Els resultats donen suport a la viabilitat de descentralitzar el tractament i el seguiment posttractament dels usuaris de drogues injectables, que sovint tenen dificultats per a accedir al sistema sanitari. L'estudi, que s'ha publicat a la revista Journal of Medical Virology, es va dur a terme en el marc d'un projecte que va comptar amb el suport del programa "Conquering Hepatitis Via Microelimination" (CHIME) i una subvenció del PFIS. En el projecte hi han col·laborat investigadors de diverses institucions de recerca, com el grup de recerca en Virologia Clínica i Noves Eines Diagnòstiques, dirigit per la Dra. Elisa Martró, de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i la Dra. Sabela Lens del Grup d'Hepatitis Víriques de l'Hospital Clínic.

Cap a l'eliminació de les hepatitis

En línia amb l'estratègia proposada per l'Organització Mundial de la Salut per a l'eliminació de les hepatitis víriques com a amenaça per a la salut pública en 2030, i el Pla de Prevenció i Control de les Hepatitis a Catalunya, en el qual participa activament la Dra. Martró, el seu grup fa anys que està centrat a simplificar el diagnòstic de l'hepatitis C mitjançant el desenvolupament i validació d'un assaig que permet detectar l'ARN del virus a partir de mostres de sang seca. Aquestes mostres mínimament invasives poden recollir-se en centres de reducció de danys o centres d'atenció i seguiment de drogodependències (coneguts com a CAS), millorant l'accés al diagnòstic de l'hepatitis C per a poblacions vulnerables, com les persones que s'injecten drogues. Encara que aquesta nova prova ha demostrat un bon rendiment clínic com a eina diagnòstica per a detectar l'ARN del VHC abans del tractament en estudis previs del grup de recerca Virologia Clínica i Noves Eines Diagnòstiques, l'ús de mostres de DBS no s'havia avaluat com a prova de curació ni per a detectar la reinfecció després del tractament.

Un grup de recerca multidisciplinària ha pogut portar endavant un projecte amb un nou model d'atenció a l'hepatitis C, basat en el diagnòstic en el punt d'atenció, el tractament i el seguiment de la reinfecció en el centre de reducció de danys REDAN La Mina. Des de 2019, aproximadament 750 persones usuàries de drogues injectables s'han sotmès a la prova a través d'aquesta iniciativa, dissenyada per la Dra. Sabela Lens de la Unitat d'Hepatitis Víriques de l'Hospital Clínic, en col·laboració amb el Grup de Recerca en Virologia Clínica i Noves Eines Diagnòstiques de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), liderat per la Dra. Martró del Servei de Microbiologia (LCMN) de l'Hospital Germans Trias i Pujol (HUGTiP), així com CEEISCAT i l'Agència de Salut Pública de Catalunya. El projecte ha comptat amb el suport del programa "Conquering Hepatitis Via Microelimination" (CHIME) de Gilead Sciences concedit a la Dra. Lens, així com amb una beca PFIS de l'Institut de Salut Carles III i del Fons Social Europeu concedida a Anna Not, membre del grup de la Dra. Martró, i s'alinea amb l'estratègia global de salut de l'Organització Mundial de la Salut, l'objectiu de la qual és eliminar l'hepatitis C com a problema de salut pública per a 2030.

Un model d'atenció descentralitzada

En aquest projecte, el grup de la Dra. Martró es va proposar avaluar el rendiment clínic d'una prova d'ARN del VHC desenvolupada prèviament i basada en DBS, per a l'avaluació de la curació i la detecció de virèmia recurrent després del tractament in situ en el centre de reducció de danys, en comparació amb la prova d'ARN del VHC disponible comercialment en el punt d'atenció. A més, van tractar d'avaluar la possibilitat de distingir entre la reinfecció i el fracàs del tractament mitjançant el genotip del VHC a partir de mostres de DBS inicials i de seguiment. Normalment, aquestes avaluacions (curació i reinfecció) es realitzen mitjançant mostres de sang per venipunció recollides en centres sanitaris, la qual cosa pot resultar difícil per a les persones que s'injecten drogues i que solen tenir un accés limitat al sistema sanitari. Els resultats publicats recentment demostren com la recollida de mostres de DBS abans i després del tractament pot simplificar aquestes avaluacions en programes descentralitzats de prova i tractament.

"L'èxit del projecte CHIME radica en el diagnòstic i tractament descentralitzats que s'ofereixen en REDAN La Mina. Es va incloure en l'estudi a una infermera formada en avaluacions hepatològiques per a incloure i visitar als participants. Els hepatòlegs de l'Hospital Clínic també van revisar cada cas i van prescriure un tractament descentralitzat. A més, el grup de la Dra. Martró va dur a terme la detecció i seqüenciació del VHC a partir de mostres de DBS recollides abans i després del tractament. Aquest programa pilot implica el diagnòstic in situ del VHC en menys d'una hora, el tractament en el mateix centre i el seguiment per a avaluar la reinfecció", afirma la Dra. Lens.

Detecció més fàcil

La reinfecció és freqüent en les persones que s'injecten drogues i ha de tractar-se per a evitar una major transmissió del virus. Durant la reinfecció primerenca, poden ser presents nivells baixos del virus, la qual cosa dificulta la seva detecció en mostres de DBS, ja que només contenen una petita quantitat de sang. De les 193 mostres analitzades després del tractament, l'assaig basat en DBS va mostrar una especificitat del 100% i una sensibilitat que oscil·lava entre el 84% i el 96% en funció dels diferents punts de tall de càrrega viral pertinents, i taxes similars com a prova de curació (tres mesos després del tractament). Cal tenir en compte que entre els pacients amb virèmia recurrent després del tractament, una desena part presentava càrregues virals baixes. A més, el genotip del VHC va permetre als investigadors classificar el 73% dels casos de virèmia com a reinfecció o fracàs del tractament.

La recollida de mostres de DBS es va realitzar abans del tractament antiviral i després del tractament si es detectava virèmia recurrent mitjançant un assaig en el punt d'atenció disponible en el mercat. Anna Not, primera autora de l'article (que formarà part del seu doctorat), explica que "l’ús de ens va permetre seqüenciar el virus abans i després del tractament i comparar les seqüències per a determinar si el virus era el mateix (el que indicava un fracàs del tractament) o si era diferent (el que indicava una reinfecció). Aquesta informació va permetre al hepatòleg decidir la combinació antiviral més adequada per al segon tractament".

La recerca demostra el potencial de l'ús de mostres de DBS per a determinar la curació i diferenciar entre reinfecció i fracàs terapèutic després del tractament antiviral de l'hepatitis C en persones que s'injecten drogues. L'ús de mostres de DBS permet descentralitzar el tractament i el seguiment, millorant l'accés d'aquestes persones a l'atenció sanitària. Així i tot, la Dra. Martró assenyala que "un petit nombre de pacients presentava càrregues virals baixes, la qual cosa pot dificultar la detecció de la virèmia i el genotipat en DBS. Per això, s'aconsella repetir les proves (per exemple, cada sis mesos) en persones amb el risc de reinfecció pel VHC".

Aquest estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració multidisciplinària entre hepatòlegs del Grup CB06/04/0004 del CIBER de Malalties Hepàtiques (CIBEREHD) i experts en diagnòstic i epidemiologia del Grup CB06/02/0057 del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), incloent CEEISCAT (Centri d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya), amb el suport de REDAN La Mina (Parc de Salut Mar) i l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Referència

Not A, Saludes V, Gálvez M, Miralpeix A, Bordoy AE, González N, González-Gómez S, Muntané L, Reyes-Urueña J, Majó X, Colom J, Forns X, Lens S, Martró E. Usefulness of dried blood spot samples for monitoring hepatitis C treatment outcome and reinfection among people who inject drugs in a test-and-treat program. J Med Virol. 2023 Feb;95(2):e28544. doi:10.1002/jmv.28544. PMID: 36727653.