Notícies

Un estudi en càncer colorectal avançat obre noves vies per predir el tractament més eficaç en la reducció de les metàstasis a partir d’una mostra de sang

- Campus Can Ruti
  • Es tracta d'un estudi clínic pioner amb l'objectiu de demostrar que la selecció del tractament en base a dues variants genètiques, que es determinen a partir d'una mostra de sang, pot millorar el pronòstic dels pacients de càncer colorectal avançat reduintel 'temps de progressió tumoral', és a dir, el temps que transcorre des de l'inici del tractament fins a que el tumor torna a créixer.
  • L'estudi, publicat a la revista científica Annals of Oncology, ha estat encapçalat per la investigadora del Grup de Resistència, Quimioteràpia i Biomarcadors Predictius del Programa ProCURE de l'ICO-IGTP, Eva Martínez-Balibrea, amb la participació d'investigadors de trenta centres  de tot l'estat espanyol i amb l'esponsorització del Grup Espanyol de Tractament de Tumors Digestius (TTD).

La revista científica 'Annals of Oncology' acaba de publicar un estudi que tenia com a finalitat demostrar que la selecció del tractament, en base a les variants gèniques, podia millorar el pronòstic dels pacients amb càncer colorectal avançat. Tot i que aquest objectiu no s'ha aconseguit, sí que els resultats han fet sortir a la llum objectius secundaris acomplerts que demostren que, a partir d'una mostra de sang, es podria predir quin és el tractament més eficaç en la reducció de les metàstasis.

Aquest estudi l'ha encapçalat la investigadora del Grup de Resistència, Quimioteràpia i Biomarcadors Predictius del Programa ProCURE de l'ICO-IGTP, Eva Martínez-Balibrea, amb la coordinació de l'oncòleg, Albert Abad, de l'ICO-IGTP i la participació d'investigadors de trenta centres de tot l'estat espanyol amb l'esponsorització del Grup Espanyol de Tractament de Tumors Digestius (TTD).

Variacions genètiques que poden alterar l'efecte de la quimioteràpia

El fet que els individus siguin diferents per un mateix tret, ve determinat per les variacions que es donen en els gens que codifiquen aquest tret. Aquestes variacions s'anomenen 'polimorfismes genètics' i, en molts casos, no marquen cap diferència rellevant en les persones sanes. Alguns polimorfismes genètics afecten els enzims del metabolisme que són diana dels fàrmacs utilitzats en el tractament del càncer i, en aquest cas, les variacions genètiques poden alterar la resposta a aquests fàrmacs.

En l'estudi clínic, dissenyat per l'equip d'investigadors encapçalat per Martínez-Balibrea, s'assignava als pacients afectats de càncer colorectal metastàsic un 'braç control' que rebia un tractament estàndard i un 'braç experimental' on el tractament es decidia en base a dues variants genètiques que es determinaven a partir d'una mostra de sang amb la finalitat de demostrar que la selecció del tractament, en base a aquestes variants gèniques, millorava el pronòstic dels pacients. Hi han participat 195 pacients d'hospitals d'arreu de l'estat espanyol, amb el suport del Grup Espanyol de Tractament de Tumors Digestius.

Un estudi que obre les portes a continuar en aquest camí

L'objectiu principal d'aquest estudi era poder reduir el 'temps de progressió tumoral', és a dir, el temps que transcorre des de l'inici del tractament fins a que el tumor torna a créixer. Aquest propòsit però no s'ha pogut aconseguir ja que en els dos grups de l'estudi -tant el de control com l'experimental- han presentat una progressió similar.

No obstant això, si que s'ha pogut veure que alguns objectius secundaris són realment esperançadors, i els metges hi han vist importants diferències en resposta a la teràpia. Principalment, el percentatge de pacients que van respondre al tractament, és a dir, en què es va reduir les metàstasis, van ser significativament superior al grup experimental. Això implica un augment del percentatge de pacients que després del tractament es van poder operar les metàstasis, cosa que demostra un molt bon pronòstic de la malaltia. Per últim, un altre fet remarcable, és la reducció d'efectes secundaris, ja que el grup experimental va presentar menys episodis de toxicitat que el grup estàndard. Això últim  representa un factor molt important per als pacients i les seves famílies.

"És el primer cop que som capaços d'assignar un tipus de quimioteràpia per a pacients de càncer colorectal en base a la informació genètica del teixit sa, una mostra de sang, i no dels seus tumors", explica la Dra. Martínez-Balibrea, de l'ICO Badalona i l'IGTP, destacant la importància d'aquest nou assaig. Continua explicant que "desenvolupar tractaments millors i més efectius és una feina d'anys però, en aquest cas, l'equip ha obert la porta a una nova forma de tractament per a aquest tipus de pacients de càncer colorectal". Ara es veu una possibilitat real perquè els metges puguin decidir el millor tractament, de manera individual per als pacients, basant-se en un simple anàlisi de sang: "un tipus de medicina personalitzada que utilitza informació de teixits sans per decidir com el tractament en cas de malaltia", ha afegit.

Tot això fa que aquest estudi obri les portes a seguir en aquest camí ja que, en cas de confirmar-se aquests resultats en nous estudis, en un futur proper a partir d'una mostra de sang es podria predir quin és el tractament més eficaç per a la reducció de las metàstasis abans d'operar-les. Això milloraria el resultat de la cirurgia i, en conseqüència, la supervivència dels pacients que, en els casos que la cirurgia fos complerta, es podrien arribar a curar.

Referència de l'article: A. Abad, E. Martínez-Balibrea, J. Mª. Viéitez, V. A. Orduña, P. García Alfonso, J. L. Manzano, B. Massutí, M. Benavides, A. Carrato, M. Zanui, J. Gallego, C. Grávalos, V. Conde, M. Provencio, M. Valladares, R. Salazar, J. Sastre, C. Montagut, F. Rivera& E. Aranda.