Notícies

L’IGTP coordinarà un projecte europeu per millorar el diagnòstic i el tractament de les neurofibromatosis

- Projectes, Recerca

Investigadors del grup de Genòmica Clínica de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i del Servei de Genètica de l'Hospital Germans Trias (HUGTiP), coordinaran el projecte EURONET-NF que té com a objectiu millorar el diagnòstic genètic dels pacients amb neurofibromatosis i schwannomatosis (NF-SWN). El projecte involucra a 6 països i ha estat finançat per la Unió Europea amb aproximadament 1.6 milions d'euros per als pròxims 3 anys.

El grup de Genòmica Clínica de l'IGTP i del Servei de Genètica de l'HUGTiP, membres del centre de referència espanyol (CSUR) i europeu (ERN Genturis) en neurofibromatosis, schwannomatosis i síndromes relacionades (Facomatosis), han estat seleccionats per coordinar un projecte a escala europea d'estudi de les neurofibromatosis, EURONET-NF. La "Xarxa europea per a la millora del diagnòstic molecular de les neurofibromatosis-schwannomatosis i trastorns afins" comprèn diversos centres europeus de referència i és una iniciativa que sorgeix de l'IGTP i es posarà en marxa el pròxim mes de març. La iniciativa ha obtingut el finançament europeu de la convocatòria conjunta transnacional 2022 del EJP RD per al projecte de recerca sobre malalties rares (JTC 2022).

"És un privilegi poder coordinar grups amb molta trajectòria, grups referents en el diagnòstic genètic a nivell europeu. Tot ha estat molt fàcil, tots tenim el mateix objectiu de millorar el diagnòstic i el tractament d'aquest grup de malalties minoritàries" explica la Dra. Elisabeth Castellanos, coordinadora de la Unitat de Genòmica Clínica del Laboratori Clínic Metropolitana Nord (LCMN) de l'Hospital Germans Trias i investigadora associada de l'IGTP. La recerca que durà a terme el projecte té un impacte: contribuirà a resoldre importants necessitats clíniques, és a dir, millorar el diagnòstic genètic i la seva eficiència, resoldre nous casos, disminuir la bretxa diagnòstica a nivell europeu, en compartir els protocols i eines desenvolupades durant el projecte a qualsevol centre que realitzi aquests estudis, i millorar el maneig clínic d'aquests casos. Es tracta d'un enfocament molt sistemàtic que pot estendre's a altres malalties genètiques.

Especialment en casos de malalties minoritàries com les NF, les associacions de pacients i familiars són una peça essencial: "el projecte ha estat possible gràcies a l'estreta col·laboració amb les associacions de pacients de tots els països implicats, que ens ajudaran a localitzar pacients i facilitar eines per comunicar resultats als pacients que pateixen aquesta malaltia" detalla Castellanos.

Les neurofibromatosis, malalties minoritàries i rares

Les NF comprenen tres trastorns rars: la NF1, la NF2 i la schwannomatosi no associada a variants patogèniques en el gen NF2. Igualment, la síndrome de Legius (LGSS) i la deficiència constitucional dels gens reparadors de l'ADN (CMMRD) són malalties rares i ambdues són diagnòstics alternatius de sospita de NF1. La majoria d'aquestes cinc síndromes són complexes, afecten potencialment a gairebé tots els sistemes orgànics i s'associen a un alt risc tumoral que requereix una vigilància i un maneig adequats. Per tant, un diagnòstic genètic precoç és essencial per a la cura individual del pacient i per a definir millor la política i estratègia global d'atenció al pacient. No obstant això, "diàriament ens enfrontem a complexos reptes de diagnòstic genètic. Les tècniques utilitzades actualment poden passar per alt la variant patogènica, és a dir, causant de la malaltia, en el gen en qüestió. A més, en el cas de moltes variants identificades, no és clar si causen la malaltia. A més, alguns procediments de laboratori són cars i molt especialitzats" explica la Dra. Castellanos.

L'objectiu de l'equip de treball és desenvolupar i compartir noves tècniques sensibles d'alt rendiment a nivell d'ADN, ARN i proteïnes, així com eines bioinformàtiques que puguin emprar-se globalment en el diagnòstic genètic de les NF-SWN i trastorns relacionats. "Encara que som conscients que no tots els pacients poden ser finalment diagnosticats, esperem millorar el diagnòstic genètic de la majoria dels casos no resolts". Per a un subconjunt específic de pacients negatius, es buscaran nous gens candidats potencials. A més, s'avaluaran els criteris clínics per a la prova de la Síndrome de deficiència de gens de reparació de l'ADN constitutiu (CMMRD) en nens amb sospita de NF1/LGSS en els quals no es pugui confirmar genèticament cap d'aquests diagnòstics. La millora del diagnòstic genètic de les NF i trastorns relacionats mitjançant assajos nous, sensibles i específics obrirà noves perspectives per al pacient amb traducció en un millor tractament i seguiment i planificació familiar.

Figura 1: Esquema gràfic del projecte. A la part superior es resumeixen els problemes clínics principals de cada grup de patologies incloses, especialment la NF1 i síndrome de Legius, i les NF2 i Schwannomatosis. A la part inferior, es detalla la metodologia que es durà a terme per assolir els tres objectius principals: millorar les tècniques utilitzades per incrementar l'eficiència en la detecció de variants, millorar la classificació d'aquestes variants i determinar si són la causa de la malaltia, i per últim, reanalitzar pacients amb estudis genètics previs indeterminats per confirmar la sospita clínica i trobar la variant germinal causant d'aquesta.

Sobre el grup de recerca en genòmica clínica

El grup de Recerca en Genòmica Clínica actualment és el Servei de Genètica del Laboratori Clínic de l'Àrea Metropolitana Nord de Barcelona (LCMN) a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,  codirigit pel Dr. Ignasi Blanco, director clínic del LCMN, i la Dra. Castellanos. El grup s'encarrega del diagnòstic i seguiment de pacients amb malalties hereditàries juntament amb altres serveis clínics de l'hospital o altres centres, així com de proporcionar assessorament genètic a aquests pacients i famílies, i de gestionar totes les proves necessàries per a determinar la causa genètica d'aquestes malalties.

Un dels objectius del grup és millorar la gestió d'aquests pacients tenint en compte no sols el diagnòstic clínic, sinó també les dimensions emocional, social, religiosa i física que puguin afectar els pacients. A més, per a augmentar la rendibilitat de les proves genètiques i també el nostre coneixement de les bases genètiques d'algunes de les malalties, el  grup està centrant la recerca en el desenvolupament de noves tècniques genòmiques, tant a nivell d'ARN com d'ADN, per a analitzar variants tant germinals com somàtiques. Finalment, atès que som membres del centre de referència en les facomatosis, participen activament en el desenvolupament i posada a punt de noves teràpies genètiques per les Schwannomatosis i Neurofibromatosis.