Notícies

Cèl·lules mare mesenquimals revelen mecanismes de funcionament de les cèl·lules B reguladores independents d'interleucina 10 per a la seva identificació i monitoratge

- Recerca

Investigadors del grup REMAR-IVECAT ("Recerca en Malalties d'Afectació Renal" i "Innovació en Vesícules i Cèl·lules per a l'Aplicació en Teràpia"), de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), identifiquen vies moleculars de les cèl·lules B reguladores essencials per a la seva aplicació terapèutica. En el seu recent article publicat en Frontiers in Immunology, l'ús de cèl·lules mare mesenquimals ha permès discernir les molècules essencials per al monitoratge de cèl·lules B reguladores en trasplantament renal.

Les cèl·lules B s'han estudiat clàssicament per la seva capacitat de produir anticossos per a protegir-nos d'infeccions. No obstant això, aquestes cèl·lules són capaces d'exercir un ventall extens de funcions, incloent-hi el control dels processos inflamatoris. Una població de cèl·lules B coneguda com a cèl·lules B reguladores redueixen i controlen la inflamació de teixits quan es produeix en excés.

Les cèl·lules B reguladores són actualment un camp molt estudiat a causa de la seva associació amb la tolerància de l'empelt en trasplantament renal, és a dir, es troben augmentades en número en pacients trasplantats que no sofreixen rebuig. En l'actualitat, és un camp en estudi en ser cèl·lules molt complexes amb un ampli debat sobre com realitzar la seva identificació en pacients.

D'altra banda, les cèl·lules mare mesenquimals han estat àmpliament estudiades pel seu potencial terapèutic en la inducció d'immunomodulació i reducció de la inflamació en teixits, i tenen el potencial d'induir cèl·lules immunes amb capacitat reguladora.

En aquest estudi, els investigadors de l'equip IVECAT han estudiat com aquestes cèl·lules mare mesenquimals indueixen cèl·lules B reguladores, i han pogut identificar com les cèl·lules B reguladores actuen a través d'una molècula coneguda com TGF-β. Així mateix, es va identificar com la interleucina 10 o IL-10, la qual era associada amb cèl·lules B reguladores en estudis passats, mancava d'importància en la capacitat immunomoduladora d'aquestes.

Aquest treball ha estat finançat per l'Institut de Salut Carles III i el Ministeri de Ciència i innovació (MICINN i els Fons de Desenvolupament Regional de la Comissió Europea). El grup REMAR-IVECAT és un grup consolidat amb finançament de l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Referència

Garcia SG, Sandoval-Hellín N, Clos-Sansalvador M, Carreras-Planella L, Morón-Font M, Guerrero D, Borràs FE, Franquesa M. Mesenchymal stromal cells induced regulatory B cells are enriched in extracellular matrix genes and IL-10 independent modulators. Front Immunol. 2022 Sep 14;13:957797. DOI: 10.3389/fimmu.2022.957797. PMID: 36189264; PMCID: PMC9515545.

Rebut: 31 Maig 2022 / Acceptat: 24 Agost 2022 / Publicat: 14 Setembre 2022